ISO 22716:2007 Zahtjevi dobre proizvođačke prakse u izradi kozmetičkih proizvoda

shop.productmanufactor: Extreme IT

Product code: iso 22716


0,00 €


Pošalji upit

ISO 22716 je certifikacijska norma prema kojoj certifikacijska tijela certificiraju organizacije koji žele dokazati da se pridržavaju smjernica navedene norme odnosno da rade sukladno dobroj proizvođačkoj praksi u kozmetičkoj industriji. Norma propisuje sustav upravljanja kvalitetom za organizacije koje sudjeluju u proizvodnji, kontroli, skladištenju i distribuciji kozmetičkih proizvoda. Osnovni zahtjevi ove norme preuzeti su od norme ISO 9001 i prilagođeni dobroj proizvođačkoj praksi u kozmetičkoj industriji. Ovu normu je izradio ISO tehnički odbor (TC) 217 Cosmetics.

Osnovna područja koja standard ISO 22716:2007 obrađuje su slijedeća:

• Zaposlenici i Prostor,
• Proizvodna oprema,
• Sirovine i pakrini materijal,
• Proizvodnja,
• Gotovi proizvodi,
• Kontrola kvalitete,
• Postupanje s proizvodima koji su izvan zahtjeva specifikacije,
• Otpad,
• Podugovaranje, reklamacije i opoziv proizvoda,
• Upravljanje promjenama, interni auditi i dokumentacija sustava.


U normi su propisani zahtjevi za upravljanje sustavom kvalitete, zahtjevi za održavanja prostorija i opreme, realizaciju proizvoda, upravljanje pritužbama i kontinuiranom poboljšavanju.
Pridaje se velika važnost osposobljenom osoblju i komunikaciji među osobljem. Pravilnom održavanju prostorija i korištenje opreme na pravilan način.
U normi se zahtjeva postupanje s opremom u skladu s dobrom proizvođačkom praksom.
Sve organizacije moraju imati postupak za postupanje s nesukladnim radom i proizvodom.
Važna je provedba internih audita i kontinuiranih poboljšavanja.