Revizija sustava informacijske sigurnosti (ISO/IEC 27001:2013)

shop.productmanufactor: Extreme IT

Product code: 008


47,25 €


Pošalji upit

Revizija informacijskih sustava (engl. information system audit) omogućuje objektivnu i neovisnu procjenu rizika rada informacijskih sustava, testiranje ključnih funkcija u svrhu prikupljanja dokaza za procjenu usklađenosti informacijskog sustava sa ciljevima poslovanja i  zahtjevima norme.

Revizija se može provoditi za svaki pojedini dio zasebno.