Vodič - korištenje privola

shop.productmanufactor: Extreme IT

Product code: 0001


30,38 €


Pošalji upit

Vodič za korištenje privola u poslovanju s gotovim prijedlozima i evidencijama.

Vodič za korištenje privola u poslovanju sadrži slijedeća poglavlja:

• o privoli
• kada se koristi
• elementi valjane privole
• izrada privole
• vođenje evidencije privola
• davanje privole
• povlačenje privole
• ostvarivanje prava ispitanika u svezi s privolom
• predlošci gotovih privola