što-je-gdpr-feralis-rijeka

GDPR – Osnovne informacije

SAZNAJTE VIŠE O UREDBI GDPR – General Data Protection Regulation

Dokument koji je ugledao svijetlo dana 27. travnja 2016. godine pod punim nazivom UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) stupa na snagu s danom 25. svibnjem 2018. godine u svime zemljama članicama Europske unije bez potrebe za dodatnom implementacijom u nacionalno zakonodavstvo pojedine članice.


Na koga se primjenjuje?

Opća uredba o zaštiti podataka u cijelosti je obvezujuća i primjenjuje se izravno u svim državama članicama EU. Njezine odredbe moraju poštovati svi subjekti koji u sklopu svojih aktivnosti obrađuju osobne podatke fizičkih osoba u Europskoj uniji te u određenim slučajevima i subjekti izvan nje, odnosno ako nude robu i usluge ili nadziru ponašanje rezidenata EU. Kada govorimo o tvrtkama, može se reći da se Uredba primjenjuje na sve tvrtke i da tu nema iznimaka, a primjenjuje se i na pojedince koji obavljaju određenu profesionalnu aktivnost, obrte, udruge, klubove, pa i na fizičke osobe kada obrađuju osobne podatke izvan okvira potreba kućanstva. Pojednostavljeno rečeno odnosi se na sve poslovne subjekte, neovisno o vrsti i veličini.


Što se sve smatra osobnim podatkom?

Sve što se može izravno ili neizravno u nekom scenariju povezati s određenim korisnikom npr. email, broj telefona, IP adresa, GPS lokacija, popis omiljenih knjiga, natalna karta, podaci o školovanju, povijest bolesti.