Imenovanje-DPO-feralis-rijeka

Imenovanje službenika za zaštitu podataka (DPO)

Voditelj obrade ili izvršitelj obrade dužni su objaviti kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka i priopćiti ih nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka). Sve odluke o imenovanju službenika donesene na temelju Zakona o zaštiti osobnih podataka trebaju se uskladiti s Uredbom.


Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka mora biti u pisanom obliku i dostavljeno u izvorniku s potpisom i pečatom odgovorne osobe na sjedište Agencije: Martićeva 14, 10000 Zagreb.


Podaci koji su potrebni za uvrštenje u Registar službenika za zaštitu osobnih podataka su:

Podaci o voditelju zbirke osobnih podataka:

  • Naziv i adresu sjedišta voditelja zbirke osobnih podataka
  • OIB voditelja zbirke osobnih podataka

Službeni kontakt podaci o službeniku za zaštitu osobnih podataka:

  • Ime i prezime službenika za zaštitu osobnih podataka
  • Adresa i mjesto rada
  • Broj službenog telefona
  • E-adresa službenog e-pretinca

Obveza voditelja/izvršitelja obrade o službeniku za zaštitu osobnih podataka
Također, preporuka Agencije je da se kao službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka navedu slijedeći podaci: adresa i mjesto rada službenika za zaštitu osobnih podataka, te službeni telefon i službeni e-pretinac ako postoje. Preporuka je izbjegavati navođenje osobnih podataka službenika: ime i prezime, osobni telefon, osobni e-pretinac ili druge osobne podatke.


Uredba ne propisuje poseban obrazac izvješća o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka. Voditelj/izvršitelj obrade može Agenciji dostaviti Odluku o imenovanju u izvorniku, potpisanu od odgovorne osobe i potvrđenu pečatom voditelja, ako su u Odluci navedeni svi obvezni podaci o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podatka radi uvrštenja u registar službenika za zaštitu osobnih podataka.

Preuzmite Izvješće o imenovanju službenika za zaštitu podataka