Opća uredba (GDPR) daje mogućnost voditeljima obrade da povjere izvršiteljima obrade obavljanje točno ugovorenih poslova u ime i za račun voditelja obrade te propisuje da ako se obrada provodi u ime voditelja obrade, voditelj obrade koristi se jedino izvršiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Uredbe i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika.

Iz samog odnosa voditelja i izvršitelja obrade proizlazi da izvršitelj obrade poduzima određene radnje u obradi u ime i za račun voditelja obrade.  U skladu s navedenim važno je istaknuti da pri tome voditelj obrade odgovara za svaku štetu prouzročenom obradom kojom se krši GDPR dok izvršitelj obrade odgovara samo za štetu ako nije poštovao obveze iz GDPR koje su posebno namijenjene izvršiteljima obrade, ako je djelovao izvan zakonitih uputa voditelja obrade ili protivno njima te odgovara voditelju obrade za svog Podizvršitelja u slučaju da isti ne ispunjava obveze vezane za zaštitu podataka.

Slijedom navedenog voditelj obrade vrši provjeru odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera izvršitelja obrade prije samog sklapanja ugovora ili drugog akta s kojim uređuju međusobnu suradnju kao i za vrijeme trajanja te suradnje.Centar Feralis pruža uslugu:

  • Prethodne provjere izvršitelja 

  • Prijedlog sporazuma o zaštiti osobnih podataka kao sastavnog dijela poslovne suradnje 

  • Redovnu ili izvanrednu provjeru izvršitelja i njegovih podizvršitelja za vrijeme trajanja suradnje


BIRAJTE SIGURNOST U POSLOVANJU! 

Postavi upit