Kada-imenovati-DPO-feralis-rijeka

Kada je potrebno imenovati službenika za zaštitu podataka (DPO)

Voditelj obrade i izvršitelj obrade imenuju službenika za zaštitu podataka u svakom slučaju u kojem:
(a) obradu provodi tijelo javne vlasti ili javno tijelo, osim za sudove koji djeluju u okviru svoje sudske nadležnosti,
(b) osnovne djelatnosti voditelja obrade ili izvršitelja obrade sastoje se od postupaka obrade koji zbog svoje prirode, opsega i/ili svrha iziskuju redovito i sustavno praćenje ispitanika u velikoj mjeri, ili
(c) osnovne djelatnosti voditelja obrade ili izvršitelja obrade sastoje se od opsežne obrade posebnih kategorija podataka na temelju članka 9. i osobnih podataka u vezi s kaznenim osudama i kažnjivim djelima iz članka 10.

Radna skupina iz članka 29. preporučuje da voditelji obrade i izvršitelji obrade dokumentiraju interne analize provedene radi utvrđivanja je li potrebno imenovanje službenika za zaštitu podataka ili ne, kako bi mogli dokazati da su svi relevantni čimbenici primjereno uzeti u obzir.


Direktive (EU) 2016/680. u skladu s člankom 9 uključuje imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka posebno u situacijama kada voditelj ili izvršitelj obrade obrađuje osobne podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.


Ako organizacija dobrovoljno imenuje službenika za zaštitu podataka, na njegovo se imenovanje, položaj i zadaće primjenjuju zahtjevi kao da je imenovanje bilo obvezno.


Sukladno smjernicama Radne skupine organizaciju koja nema zakonsku obvezu imenovati službenika za zaštitu podataka i koja ga ne želi imenovati dobrovoljno ništa ne sprečava da unatoč tomu zaposli osoblje ili vanjske konzultante čije su zadaće povezane sa zaštitom osobnih podataka. U tom je slučaju važno osigurati da ne bude nejasnoća u pogledu njihovih naziva, statusa, položaja i zadaća. Zato je potrebno u svim razmjenama obavijesti unutar društva te s tijelima za zaštitu podataka, ispitanicima i širom javnošću jasno dati do znanja da naziv radnog mjesta tog pojedinca ili konzultanta nije službenik za zaštitu podataka.


Službenik za zaštitu podataka imenuje se za sve postupke obrade koje obavlja voditelj obrade ili izvršitelj obrade, bez obzira na to je li njegovo imenovanje obvezno ili dobrovoljno.


S obzirom na navedene podatke iz Smjernica o službenicima za zaštitu podataka Radne skupine za zaštitu podataka EU Parlamenta preporuka je imenovati službenika za zaštitu podataka neovisno da li ste u obvezi imenovanja istog ili niste u obvezi. Ukoliko smatrate da niste u obvezi imenovanja istoga svakako je sukladno službenim Smjernicama provesti analizu radi utvrđivanja da li je potrebo isto imenovanje. Imenovanjem službenika za zaštitu podataka bez obzira na obvezu, isti preuzima svu zakonsku odgovornost za postupanje u svezi obrade osobnih podataka koja proizlaze iz Uredbe.

Preuzmite Smjernice o službenicima za zaštitu podataka