GDPR-&-RADNI-ODNOSI-nadzor-Interneta-i-e-pošte-feralis-rijeka

Nadzor Interneta i e-pošte

Svakom poslodavcu dozvoljeno je nadzirati korištenje Interneta i elektroničke pošte svojih zaposlenika te ima pravo kontrolirati i urediti informatičke sisteme i pristup internetu na način na koji istome najbolje odgovara.

Samo nadziranje e-mailova i interneta neizbježno podrazumijeva obradu osobnih podataka i teško se može jasno razgraničiti koje aktivnosti čine dio profesionalnog poslovnog života, a koje ulaze u privatni život. Iz tog je razloga prihvaćeno da je nadziranje e-maila i Internet pristupa zaposlenika na radnom mjestu zapravo obrada osobnih podataka koja mora biti uređena od strane poslodavca i s kojom radnici moraju biti upoznati a na što u svojim redovnim smjernicama upućuje AZOP.

Zaposlenik bi o predmetnom trebao biti obaviješten prilikom samog zapošljavanja. Isto je najprikladnije učiniti predočenjem određenog dokumenta u kojem je takvo

postupanje poslodavca uređeno na način da je razvidan: način upotrebe službenog e-maila; pod kojim uvjetima se mogu koristiti službeni mailovi za privatne potrebe; smiju li se koristiti privatne e-mail adrese za vrijeme radnog vremena; koji je postupak za otvaranje službenog e-mail u slučaju duljeg odsustva radnika; način postupanja s e-mail adresom nakon prestanka radnog odnosa; ako radnik ima pristup internetu u vrijeme radnog vremena koje su tehničke i organizacijske mjere od strane poslodavca poduzete i drugo.
Često se postavlja pitanje da li poslodavac ima pravo vršiti uvid u poslovnu e-mail adresu?
Da ima pravo.

Poslodavac ima pravo izvršiti uvid u poslovnu e-mail adresu a sve kako bi zaštitio određena prava i interese, dobio efikasan uvid u poslovni proces i kako bi se zaštitio od mogućih nezakonskih poteza zaposlenika. Međutim, u takvim slučajevima mora postojati ravnoteža između interesa poslodavca i prava na privatnost zaposlenika. Zaposlenik mora biti upoznat s time te u takvom slučaju poslodavac mora upotrebu službenog e-maila za privatne potrebe strogo zabraniti ili organizirati na način da temeljna prava zagarantirana Ustavom ne budu prekršena kod pristupa privatnoj korespondenciji.

Sve takve i tome slične mjere potrebno je urediti internim pravilima postavljenim od strane poslodavca te na jasan i razumljiv način obznaniti zaposlenicima.