VAŠ POUZDAN PARTNER  U SVAKODNEVNOM  RADU!


Mnoge tvrtke susreću se sa situacijom kada nisu sigurne da li smiju utvrditi legitimni interes i kako to ispravno učiniti? Kako napraviti test razmjernosti?

   …koju zakonitu osnovu za obradu koristiti?  Koje podatke unijeti u evidenciju aktivnosti obrade?

     
  …kako odgovoriti ispitaniku na njegov zahtjev? ili da li je nužno prijaviti incident nadzornom tijelu?


Kako bi pružili odgovor na takva i druga pitanja osmišljen je program koji pruža punu potporu službenicima za zaštitu podataka u njihvom redovnom radu, informira ih o  obvezama  i pri tome pruža smjernice i predloške kako bi te obveze uspješno i s lakoćom izvršili omogućavajući im dodatno redovno usavršavanje i stručno savjetovanje.

Program podrške olakšava svakodnevni  rad  službenicima za zaštitu podataka kako bi svoju funkciju obavljali uspješno uz minimalno korištenje vremena i resursa. 

❗️GDPR  RJEŠENJE ZA SLUŽBENIKE ZA ZAŠTITU PODATAKA
GDPR PROGRAM PODRŠKE UKLJUČUJE:

 • STRUČNO SAVJETOVANJE
  Stručno savjetovanje: 30 min mjesečno ili 1 pisana kartica
  Način pružanja usluge: telefonski, online, e-mail

Savjetovanje se može odnositi na svakodnevna postupanja u vezi zaštite osobnih podataka; uspostavu, reviziju i izmjenu organizacijskih mjera zaštite kao što su politike, pravilnici, procedure i drugo; reviziju i usklađivanje internih akata sa zahtjevima GDPR; postupanje sa izvršiteljima; komunikaciju s ispitanicima i rješavanje njihovih zahtjeva i upita; postupanje u slučaju incidenta ili sumnje na incident; provođenje testa razmjernosti; provođenje procjene učinka na zaštitu podataka; vođenje evidencija aktivnosti obrade; primjena GDPR u radnim odnosima; primjena zahtjeva GDPR u marketingu; obavještavanje o obradi osobnih podataka; postupanje u slučaju prijenosa podataka; postupanje u slučaju otkrivanja podataka i drugo.

 • GOTOVI PREDLOŠCI
  Uključuje redovno primanje gotovih predložaka i pristup bazi predložaka. Pristup bazi ostvaruje se u skladu s trajanjem članstva.

 • PRAKTIČNI VODIČI S PRIMJERIMA
  Uključuje redovno primanje vodiča s praktičnim primjerima i stručnim uputama za rad.

 • NADZOR AZOP-a
  Savjetovanje i praćenje u slučaju nadzora

 • INCIDENTI
  Savjetovanje i praćenje u slučaju incidenta

 • GODIŠNJA REVIZIJA MJERA ZAŠITITE
  Godišnja revizija organizacijskih mjera zaštite sa prijedlogom dopuna/izmjena, stručno savjetovanje (do 2 mjere).

 • GDPR EDUKACIJA
  Uključuje jednu stručnu edukaciju godišnje za službenika za zaštitu podataka ili drugu osobu.

 • NOVOSTI, IZMJENE I DOPUNE
  Redovno informiranje o svim promjenama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka, uključujući nove smjernice, upute i preporuke nadzornog tijela, Europskog odbora za zaštitu podataka EDPB i Europskog povjerenika za zaštitu podataka EDPS

 • DPO KLUB
  Uključuje članstvo u HR DPO klubu

Postavi upit