PROGRAM PODRŠKE


Program podrške posebna je usluga  namjenjena organizacijama koje imaju svog internog imenovanog službenika za zaštitu podataka kako bi im olakšali i pružili stručnu potporu u svakodnenom radu.

Osnažite svoje poslovanje s našim programom GDPR podrške, pružajući profesionalnu, stručnu pomoć svom službeniku za zaštitu podataka. Naš program olakšava svakodnevni rad, omogućujući im da svoju funkciju obavljaju uspješno uz minimalno korištenje vremena i resursa.


KLJUČNE PREDNOSTI PROGRAMA "GDPR PODRŠKA"

1. Efikasnost u svakodnevnim zadacima: Naša podrška omogućava službenicima za zaštitu podataka da se usredotoče na ključne zadatke, smanjujući nepotrebne administrativna opterećenja.

2. Uspješna funkcionalnost uz minimalne resurse: Pružamo alate i resurse koji olakšavaju rad službenika za zaštitu podataka, smanjujući troškove i povećavajući učinkovitost.

3. Brza reakcija na promjene u regulativama: Naš program pruža ažurirane informacije o promjenama u zakonodavstvu i regulativama, omogućujući brzu reakciju i prilagodbu.

4. Smanjenje rizika i osiguranje usklađenosti: Uz našu podršku, minimiziraju se rizici od neusklađenosti s GDPR-om, čime se osigurava sigurnost  poslovnih procesa.

5. Stručno vođenje u reviziji i preispitivanju mjera zaštite: Pružamo stručno vođenje i savjete kako biste bili korak ispred u vezi s najnovijim zahtjevima zaštite podataka.

GDPR PROGRAM PODRŠKE UKLJUČUJE:

 • STRUČNO SAVJETOVANJE
  Stručno savjetovanje: 30 min mjesečno ili 1 pisana kartica
  Način pružanja usluge: telefonski, online, e-mail

Savjetovanje se može odnositi na svakodnevna postupanja u vezi zaštite osobnih podataka; uspostavu, reviziju i izmjenu organizacijskih mjera zaštite kao što su politike, pravilnici, procedure i drugo; reviziju i usklađivanje internih akata sa zahtjevima GDPR; postupanje sa izvršiteljima; komunikaciju s ispitanicima i rješavanje njihovih zahtjeva i upita; postupanje u slučaju incidenta ili sumnje na incident; provođenje testa razmjernosti; provođenje procjene učinka na zaštitu podataka; vođenje evidencija aktivnosti obrade; primjena GDPR u radnim odnosima; primjena zahtjeva GDPR u marketingu; obavještavanje o obradi osobnih podataka; postupanje u slučaju prijenosa podataka; postupanje u slučaju otkrivanja podataka i drugo.

 • GOTOVI PREDLOŠCI
  Uključuje redovno primanje gotovih predložaka.

 • PRAKTIČNI VODIČI S PRIMJERIMA
  Uključuje redovno primanje vodiča s praktičnim primjerima i stručnim uputama za rad.

 • NADZOR AZOP-a
  Savjetovanje i praćenje u slučaju nadzora

 • INCIDENTI
  Savjetovanje i praćenje u slučaju incidenta

 • REVIZIJA MJERA ZAŠITITE
  Stručno savjetovanje u postupku  revizije organizacijskih mjera zaštite sa prijedlogom dopuna/izmjena.

 • GDPR EDUKACIJA
  Uključuje jednu stručnu edukaciju godišnje za službenika za zaštitu podataka ili drugu osobu.

 • NOVOSTI, IZMJENE I DOPUNE
  Redovno informiranje o svim promjenama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka, uključujući nove smjernice, upute i preporuke nadzornog tijela, Europskog odbora za zaštitu podataka EDPB i Europskog povjerenika za zaštitu podataka EDPS

 • DPO KLUB
  Uključuje članstvo u HR DPO klubu

Postavi upit