Službenik za zaštitu podataka (DPO) nova je funkcija koja zahtijeva specijalizirana pravno-tehnološka znanja i vještine s posebnim naglaskom na razumijevanje poslovnih ciljeva organizacije, a u skladu s njenim financijskim i drugim mogućnostima. Takve zahtjeve često je teško objediniti u jednoj osobi dok angažiranje više osoba različitih potrebnih stručnih znanja ili profesionalnog službenika za zaštitu podataka koji djeluje sa svojim timom, može zahtijevati veće opterećenje za organizaciju.

Organizacijama s visokim stupnjem svijesti o potrebi zaštite osobnih podataka a istodobno sa zahtjevom za smanjenjem mogućnosti kažnjavanja i mogućih naknada šteta na raspolaganju je mogućnost da internom službeniku za zaštitu podataka osiguraju profesionalnu stručnu podršku u radu.

Legenda:

XS – obrti, udruge i tvrtke do 5 zaposlenih,
S – tvrtke od 5 do 20 zaposlenih
M – tvrtke od 20 do 50 zaposlenih


GDPR PROGRAM PODRŠKE

Program podrške namjenjen je mikro, malim i srednjim poslovnim subjektima koji imaju svog imenovanog internog službenika za zaštitu podataka. Usluga se ugovara na minimalan rok od 12 mjeseci.


SADRŽAJ USLUGE:

 • GDPR MJESEČNO SAVJETOVANJE
  Stručno savjetovanje: do 1 sat (XS), do 2 sata (S), do 4 sati (M)mjesečno
  Način pružanja usluge: telefonski, online, putem e-maila ili inHouse. U slučaju InHouse savjetovanja zaračunavaju se putni troškovi.

Savjetovanje se može odnositi na svakodnevna postupanja u vezi zaštite osobnih podataka; uspostavu, reviziju i izmjenu organizacijskih mjera zaštite kao što su politike, pravilnici, procedure i drugo; reviziju i usklađivanje internih akata sa zahtjevima GDPR; postupanje sa izvršiteljima; komunikaciju s ispitanicima i rješavanje njihovih zahtjeva i upita; postupanje u slučaju incidenta ili sumnje na incident; provođenje testa razmjernosti; provođenje procjene učinka na zaštitu podataka; vođenje evidencija aktivnosti obrade; primjena GDPR u radnim odnosima; primjena zahtjeva GDPR u marketingu; obavještavanje o obradi osobnih podataka; postupanje u slučaju prijenosa podataka; postupanje u slučaju otkrivanja podataka i drugo.

 • NADZOR AZOP-a
  Savjetovanje i praćenje u slučaju nadzora
  Uključuje stručne smjernice i dodatno savjetovanje do 4 sata

 • INCIDENTI
  Savjetovanje i praćenje u slučaju incidenta
  Uključuje stručne smjernice i dodatno savjetovanje do 4 sata

 • REVIZIJA MJERA ZAŠITITE
  Godišnja revizija organizacijskih mjera zaštite sa prijedlogom dopuna/izmjena: 1 pravilnik/politika (XS), 2 pravilnika/politike (S), 3 pravilnika/politike (M)

 • GDPR EDUKACIJA
  Uključuje jednu stručnu edukaciju godišnje za službenika za zaštitu podataka ili drugu osobu

 • IZMJENE I DOPUNE
  Redovno informiranje o promjenama
  Informiranje o svim promjenama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka, uključujući nove smjernice, upute i preporuke nadzornog tijela, Europskog odbora za zaštitu podataka EDPB i Europskog povjerenika za zaštitu podataka EDPS

 • GDPR NOVOSTI
  Uključuje primanje mjesečne obavijesti o novostima i aktualnostima sa praktičnim savjetima i smjernicama

 • DPO KLUB
  Uključuje članstvo u DPO klubu


"GDPR PODRŠKA" - MJESEČNI IZNOS USLUGE

XS - PROGRAM PODRŠKE: 500,00 KN  S   - PROGRAM PODRŠKE: 750,00 KN   M  - PROGRAM PODRŠKE: 1.250,00 KN

Postavi upit