Ova Politika privatnosti namijenjena je kako bi Vas obavijestili o načinu na koji osiguravamo zakonito prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka te privatnost i povjerljivost svih podataka prikupljenih putem ove web stranice, naš profila na društvenim mrežama i putem e-maila.

Ističemo da zadržavamo sva autorska prava na korištenje fotografija, teksta i ostalog sadržaja objavljenog na ovoj internetskoj stranici, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj. Fotografije, tekstovi i ostali sadržaji ne smiju se objavljivati, dijeliti, kopirati niti na bilo koji drugi način upotrebljavati bez pisane suglasnosti ovog Društva.


VODITELJ OBRADE

FERALIS društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i usluge iz Rijeke, Fiorella la Guardia 1, MBS: 040321977 OIB: 02217659869 voditelj je obrade osobnih podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti podatka (GDPR).

Kako bi se osobni podaci obrađivali ispravno i uz odgovarajuću razinu zaštite podataka, usvojili smo sljedeća načela obrade podataka koja primjenjujemo u svakodnevnom radu:

– Osobni podaci obrađuju se zakonito, pošteno i transparentno.

– Osobni podaci prikupljaju se samo u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama.

– Osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.

– Osobni podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni, a osobni podaci koji su netočni ili nepotpuni moraju biti ispravljeni ili izbrisani te njihova daljnja obrada obustavljena.

– Osobni podaci ne smiju se čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika duže nego što je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci prikupljaju ili dodatno obrađuju.

– Osobni podaci moraju se obrađivati na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti osobnih podataka.

– Obvezujemo se obavijestiti o prikupljanju i obradi vaših osobnih podataka, osim ako postoji opravdan razlog da to ne učinimo.


INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA PUTEM OVE WEB STRANICE

Svrha prikupljanja podataka

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke kako bi odgorili na Vaš postavljeni upit ili zahtjev, dostavili Vam traženu ponudu, informirali Vas o novostima i aktulnostima na Vaše traženje.

Zakonitost obrade podataka

Podatke prikupljamo i obrađujemo temeljem članka 6. stavak 1 točka (b) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Podaci koje prikupljamo i obrađujemo

Podatke koje prikupljamo putem ove web stranice, naših profila na društvenim mrežama i e-maila su slijedeći:
• ime i prezime,
• naziv tvrtke,
adresa e-pošte,
• mrežni identifikatori.

Kada nam šaljete upit putem obrasca na web stranici ili nam šaljete elektroničku poštu s osobnim podacima, podatke koristimo samo u svrhu ispunjenja vaših postavljenih zahtjeva te se podaci ne koriste u niti jednu drugu svrhu.

PODACI PRIKUPLJENI PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA

Osobne podatke o svojim kontaktima koje prikupimo korištenjem profila na društvenim mrežama, koristimo samo u slučaju odgovaranja na upit ili komentiranja te se u niti jednu drugu svrhu podaci ne obrađuju i ne pohranjuju.

KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA

Obvezujemo se na povjerljivost i čuvanje vaših osobnih podataka i nećemo ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim u slučajevima propisanim Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka. U takvom slučaju osobne podatke prosljeđujemo tada samo trećim osobama koje pružaju razumna jamstva te su poduzele odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala i zaštita Vaših prava.

RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni:

– za vrijeme pružanja usluge i sve dok su potrebni za svrhe za koje su prikupljeni;
– na rok od 30 dana od dana posljenjeg kontakta onda kada ne dođe do realizacije suradnje.

SIGURNOST PODATAKA

U svrhu zaštite vaših osobnih podataka uveli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja.

Nakon procjene rizika poduzeli smo sve primjerene mjere kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.


VAŠA PRAVA NA TEMELJU OPĆE UREDBE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Pravo na pristup

U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, imate pravo zatražiti pristup tim podacima i informacije o obradi.

Pravo na ispravak

Imate pravo od nas bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Pravo na brisanje

Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka, podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja. Ukoliko postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju zahtjeva, o tome ćemo vas u najkraćem roku obavijestiti u odgovoru na zahtjev.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo od nas zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, (na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebi i možemo ih izlučiti, ali su potrebni vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva te stoga želite da iste i dalje samo pohranjujemo.

Pravo na povlačenje privole

U slučaju kada podatke obrađujemo na temelju vaše privole, tada istu privolu možete u svakom trenutku povući bez da to utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli.

Administrativni trošak

Vaša prava ostvaruju se bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška.
Obavijestit ćemo vas o administrativnom trošku u slučaju da su ispunjene pretpostavke za njegovu naplatu prije naplate.

Pravo na pritužbu i prigovor

Ako imate pritužbe i prigovor u vezi s obradom osobnih podataka možete nam u svakom trenutku dostaviti pritužbu i na temelju vaše posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koju provodimo.

Pregledat ćemo i procijeniti vašu pritužbu te vas možemo kontaktirati za dodatne informacije ako je to potrebno.

Sve pritužbe ili prigovore nastojimo obraditi u roku od mjesec dana. Ako u roku od mjesec dana ne uspijemo donijeti odluku, obavijestit ćemo vas o razlozima kašnjenja i roku u kojem se očekuje da donesemo odluku (ne duže od 2 mjeseci od primitka).

Obavijest o promjenama

U pravilu provodimo redovito kvartalne revizije postupka obrade osobnih podataka.
Molimo vas da stoga s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu i datum i vrstu revizije.


INFORMACIJE O OSTVARIVANJU VAŠIH PRAVA

Na vaše postavljene zahtjeva za ostvarenje prava na pristup podacima, prigovore te odgovore na ostale upite i tražene informacije dostavit će vam vam u elektroničkom obliku (e-mail), osim ako u svome zahtjevu niste naveli e-mail adresu ili ste izričito zatražili dostavu putem pošte.

Prilikom postavljanja zahtjeva, molimo da nam dostavite nužne podatke koji su nam potrebni za postupanje po vašem zahtjevu i za vašu identifikaciju.

Po svakom postavljenom zahtjevu odgovoriti ćemo u najkraćem mogućem roku a najkasnije u roku od mjesec dana.

Kontakt: dpo[at]feralis.hr

Ako smatrate kako je došlo do povrede vaših prava možete uputiti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb.


POSLJEDNJE DOPUNE I IZMJENE

11. ožujak 2019. godine