Pritužbe nadzornom tijelu

PODNOŠENJE PRITUŽBE NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA Neprofitno tijelo, organizacija ili udruženje koje je osnovano u skladu sa zakonom može temeljem punomoći zastupati interese ispitanika u području zaštite osobnih podataka odnosno pokrenuti postupak pred Agencijom za zaštitu podataka
 (AZOP), ako ima ovlasti za zastupanje pri čemu će Agencija provesti postupak te na temelju svih utvrđenih činjenica i okolnosti donijeti pravorijek i odgovarajuću mjeru ako je došlo do povrede odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Nakon provedenog postupka u kojem je utvrđena povreda osobnih podataka, može se ostvariti pravo na naknadu pred nadležnim sudom.

Onda kada se smatra da je došlo do obrade osobnih podataka koja nije u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i  do povreda prava zajamčenih istom, temljem punomoći može se ovlastiti  Centar Feralis za podnošenje pritužbe  Agenciji za zaštitu podataka (AZOP).

Zahtjev za zaštitu prava može podnijeti svaka osoba koja smatra da se njezini osobni podaci ne obrađuju u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).
KORACI U PODNOŠENJU PRITUŽBE AZOP-u

  • Dostava zahtjeva - upita s potrebnim podacima: podaci za identifikaciju, kontakt podaci, naziv i identifikacija poslovnog subjekta za kojeg se smatra da ne obrađuje podatke u skladu s GDPR, opis povrede osobnih podataka - razlog pritužbe
  • Nakon pozitivnog očitovanja na dostavljeni zahtjev-upit, dostavit će se punomoć za podnošenje Pritužbe AZOP-u
  • Dostavom potpisane punomoći uslijediti će podnošenje Pritužbe AZOP-u
  • Praćenje do okončanja postupka, odnosno do dostave Rješenja AZOP-a
Upućivanje

Na temelju članka 80., i članka 77. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) a u skladu s pisanom uputom AZOP-a ovom Centru od 31. prosinca 2019. godine, pojedinac može ovlasiti Centar Feralis da u njegovo ime i za njegov račun podnese pritužbu Agenciji za zaštitu podataka (AZOP). Centar je ovlašten isključivo za podnošenje pritužbi pri AZOP-u.