privola-potreban-oprez-feralis-rijeka

Privola kao uvjet za izvršenje posla

S korištenjem privole kao osnove za obradu osobnih podataka valja biti vrlo oprezan jer se istom lako dođe do kršenje samih odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) a uz to privola ima čitav niz elemenata propisanih Smjernicama Radne Skupine članka 29 kojima mora udovoljiti da bi ista bila važeća. Da bi sama privola bila valjana ona mora udovoljavati uvjetima koje propisuje Uredba a koji su razrađeni smjernicama Radne skupine članka 29. Jedan od takvih uvjeta je, između ostaloga, da se ispitaniku omogući istinski izbor u pogledu prihvaćanja ili odbijanja ponuđenih uvjeta ili odbijanja tih uvjeta bez štetnih posljedica. U protivnom, privola je nevažeća osnova za obradu osobnih podataka, čime aktivnost obrade postaje nezakonita a sve sukladno mišljenju Radne skupine iz članka 29. (Mišljenje 06/2014). Navedeno znači da samo prikupljanje takve privole a koja je uvjet za izvršenja posla, protivno je Općoj uredbi o zaštiti podataka jer se dvije zakonite osnove za zakonitu obradu osobnih podataka, tj. privola i ugovor ne mogu miješati niti spajati. Primjer: Prilikom preuzimanja vozila uslijed odvoza istog zbog nepropisnog parkiranja, traženjem privole za obradu osobnih podataka pri preuzimanju vozila, dovodi se do korištenje privole koja nije zakonita i do kršenja Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka jer je izvršenje ugovora (usluge) uvjetovano privolom za obradu osobnih podataka koja nije nužna za izvršenje tog ugovora usluge).  

Kad god voditelj obrade spaja zahtjev za privolu s izvršenjem ugovora, ispitanik koji ne želi dostaviti svoje osobne podatke na obradu voditelju obrade izlaže se riziku da mu se uskrate usluge koje je zatražio i samim time privola je nevažeća.

  Sponzorirano od Extravagant Rijeka