Radni odnosi - natječaj za zasnivanje radnog odnosa i podaci koji se prikupljaju

GDPR i natječaji za zapošljavanje

Prikupljanje osobnih podataka – natječaj za zapošljavanje
Poslodavac prilikom provođenja natječaja za zasnivanje radnog odnosa prikuplja osobne podatke potencijalnih kandidata. U tom slučaju smije tražiti određene podatke i to one koji su nužni za ispunjenje uvjeta iz natječaja kao što su:
– ime i prezime,
– kontakt podaci,
– dokaz o stručnoj spremi koja se traži u natječajnom postupku za određeno radno mjesto,
– podaci o radnom stažu,
– podaci o nekažnjavanju,
– preporuke drugih poslodavaca te drugi podaci koji ukazuju na kompetencije osobe koja se javlja na određeni natječaj.
Osobni podaci koje nije nužno prikupljati jesu podaci koji su usko povezani sa privatnim životom a to su primjerice podaci o bračnom statusu, broju djece i slično.
Drugim riječima, nije dopušteno da poslodavac zahtijeva od podnositelja molbe za posao previše podataka ili podatke koji su irelevantni za odluku o zapošljavanju, kao ni podatke koji su preinvazivni (previše otkrivaju), kada je moguće dobiti potrebne informacije s manje uplitanja u privatnost osoba koje traže posao.
Ispitanik ima pravo odbiti odgovor na pitanja koja ga izlažu neugodnosti ili krše njegovo pravo na privatnost ili osobno dostojanstvo (npr. pitanja koja se tiču vjerskih i političkih uvjerenja, bračnog statusa, privatnog života, seksualne orijentacije, majčinstva i planiranja obitelji). Voditelj zbirke, u konkretnom slučaju poslodavac, mora obavijestiti ispitanika i o svrsi za koju se osobni podaci obrađuju (oporezivanje, obračun plaća, kadrovska pitanja, itd) i kome bi se mogli proslijediti. [1]
 
Podaci radnika nakon prestanka radnog odnosa
Osobni podaci radnika čuvaju se trajno, ali to ne znači da se mogu i dalje koristiti pod određenim uvjetima.
Za takve podatke je  potrebno poduzeti tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite radi sprječavanja neovlaštenog pristupa i mogućih zlouporaba. Važno je reći da se nakon prestanka radnog odnosa znatno smanjuje pravni temelj za obradu osobnih podataka zaposlenika.
Obrada “sačuvanih” osobnih podataka je dopuštena samo u slučajevima propisanim zakonom kao što su isplate mirovina, regulacija zdravstvenog osiguranja, poreznih propisa, regulacije arhive i slično.  

1. [Službene stranice nadzorne agencije www.azop.hr] [1]