Seminar:  Službenik za zaštitu podataka, razina I

 • Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)
 • Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)

 • Službenik za zaštitu osobnih podataka
  • imenovanje i mogući sukobi interesa
  • glavne zadaće i mjesto rada
  • neovisnost u radu i postupanju
  • savjetovanje uprave 
  • savjetovanje, pružanje smjernica i implementacija mjera zaštite
  • praćenje i održavanje usklađenosti implementiranih mjera zaštite
  • komunikacija s ispitanicima i nadzornim tijelom
 • Usklađivanje poslovanja s GDPR 
 • Sigurnost obrade: tehničke i organizacijske mjere zaštite

 • Načela obrade osobnih podataka
  • definiranje svakog načela i primjena istog u praksi
  • vježba 
 • Zakonitost obrade osobnih podataka
  • analiza svih zakonitih temelja za obradu s primjerima
  • utvrđivanje legitimnog interesa i potrebnih procedura s primjerima iz prakse
  • procjena učinka na zaštitu podataka i prethodno savjetovanje
  • privola - izazovi u primjeni
  • vježba - utvrđivanje valjane osnove za obradu i potrebnih procedura
 • Evidencija aktivnosti obrade 
  • Utvrđivanje aktivnosti obrade
  • Upute i savjeti za vođenja evidencije
  • Primjeri iz prakse
 • Izvršitelji obrade
  • utvrđivanje izvršitelja obrade
  • odgovornost izvršitelja
  • podizvršitelji obrade
  • provjera usklađenosti izvršitelja 
  • uređenje odnosa s izvršiteljima 
  • izazovi i zamke pri uređenju odnosa
 • Prava ispitanika
  • objašnjenje svakog prava pojedinačno s primjerima
  • informiranje o obradi, kada i na koji način s obzirom na samu obradu
  • primjeri iz prakse
  • ostvarivanje prava ispitanika
 • Postupanje u slučaju incidenta
 • Kazne i moguće naknade šteta
 • Aktualni primjeri