EDUKACIJA:  Službenik za zaštitu podataka, razina I

Službenik za zaštitu podataka, razina I je važna za sve koji tek preuzimaju ulogu službenika za zaštitu podataka. Njihove odgovornosti su znatno šire od razumijevanja GDPR-a, a obuhvaća razumijevanje uloge DPO-a i njenog odnosa s ostatkom organizacije, kao i komunikaciju sa ispitanicima i Nadzornim tijelom te kako održavati usklađenost organizacije sa zahtjevima Opće uredbe (GDPR).

Razina I namjenjena je službenicima za zaštitu podataka koji se prvi puta susreću s tom funkcijom i nemaju adekvatno predznanje za obnašanje funkcije.

Trajanje: 6 h 

Način održavanja: InHouse, OnLine, edukacija je individualna osim u slučaju kada sudjeluje više polaznika iz iste organizacije i interaktiva odnosno, polaznik cijelo vrijeme aktivno sudjeluje u edukaciji i vježbama

Polaznici dobivaju: Smjernice, Mišljenja, predloške i prezentacije s širim obrazloženjima.

Potvrda o završenoj edukaciji: završetkom programa polaznici dobivaju potvrdu o uspješno završenoj edukaciji koja se može upisati u e-radnu knjižicu.

Napomena: Primjeri i vježbe provode se na organizaciji polaznika.

Posebna pogodnost:
*polaznici edukacije ostvaruju 20% popusta na mjesečnu uslugu "podrška" službeniku za zaštitu podataka
*polaznici edukacije ostvaruju 25% popusta na reviziju usklađenosti sa GDPR zahtjevima
*besplatno članstvo u DPO KLUBU RH za prvu godinu članstva


PROGRAM

 • UVODNI DIO
  • Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)
  • EDPS smjernice i mišljenja, primjena u praksi
  • EDPB smjernice i mišljenja, primjena u praksi
  • praćenje i održavanje usklađenosti organizacije

 • Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)

 • Službenik za zaštitu osobnih podataka
  • imenovanje i mogući sukobi interesa
  • glavne zadaće i mjesto rada
  • neovisnost u radu i postupanju
  • savjetovanje uprave 
  • savjetovanje, pružanje smjernica i implementacija mjera zaštite
  • praćenje i održavanje usklađenosti implementiranih mjera zaštite
  • komunikacija s ispitanicima i nadzornim tijelom
  • službenik za zaštitu podataka u praksi

 • Usklađivanje poslovanja s GDPR - uspostava organizacijskih i tehničkih mjera zaštite

 • Sigurnost obrade

 • Načela obrade osobnih podataka
  • definiranje svakog načela i primjena istog u praksi
  • najčešći izazovi

 • Zakonitost obrade osobnih podataka
  • analiza svih zakonitih temelja za obradu s primjerima
  • utvrđivanje legitimnog interesa i potrebnih procedura s primjerima iz prakse
  • test razmjernosti - provođenje
  • procjena učinka na zaštitu podataka i prethodno savjetovanje - provođenje
  • privola - izazovi u primjeni
  • vježba 

 • Evidencija aktivnosti obrade 
  • Utvrđivanje aktivnosti obrade
  • Uspostava Efvidencije obrade
  • Primjeri iz prakse

 • Izvršitelji obrade
  • utvrđivanje izvršitelja obrade
  • odgovornost izvršitelja
  • podizvršitelji obrade
  • provjera usklađenosti izvršitelja 
  • uređenje odnosa s izvršiteljima - sklapanje ugovora o obradi (SCC)
  • izazovi u praksi

 • Prava ispitanika
  • prava ispitanika
  • ostvarivanje prava ispitanika u praksi
  • najčešći izaovi

 • Obavijest o obradi
  • sadržaj obavijeti
  • načini pružanja obavijesti
  • najčešći izaovi

 • Postupanje u slučaju incidenta

 • Kazne i moguće naknade šteta

 • Analiza primjera iz organizacije polaznika i prijedlozi njihova rješenja