Seminar: Usklađivanje poslovanja s GDPR

Trajanje: min 6h - 8h

Način održavanja: InHouse, OnLine

Edukacija je namjenjena organizacijama koje samostalno provode usklađivanje svog poslovanja s GDPR.

Usklađivanje poslovanja s GDPR pruža cjelovit pregled GDPR zahtjeva za organizacije kako bi proveli program usklađenosti prema GDPR-u. Polaznici će naučili kako utvrditi potrebne organizacijske i tehničke mjere zaštite, provoditi procjene utjecaja na zaštitu podataka, ispunjavati zahtjeve ispitanika i osigurati da mogu pomoći svojim organizacijama u ispunjavanju ostalih obveza iz GDPR-a. Program je namijenjen zaposlenicima aktivno uključenim u proces usklađivanja za razumijevanje i provođenje zahtjeva GDPR u vlastitim poslovnim procesima.


PROGRAM:

 • Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

 • Nadzor i  postupanje nadzornog tijela (AZOP)

 • Moguće kazne i naknade šteta s aktualnim primjerima i objašnjenjima

 • Službenik za zaštitu podataka

 • Načela obrade osobnih podataka

 • Zakoniti temelji za obradu osobnih podataka

 • Prava ispitanika 

 • Komunikacija s ispitanicima, odgovaranje na postavljene zahtjeve s primjerima iz prakse

 • Tehničke i organizacijske mjere zaštite

 • Što sve usklađivanje poslovanja može podrazumijevati

 • Daje odgovore na pitanja koje mjere zaštite podataka je preporuka urediti s obzirom na konkretno poslovanje i kako implementirane mjere održavati aktualnima (uključuje politike, interne procedura i drugo)
  • rasprava o najznačajnijim procesima koji se vode unutar organizacije i mjerama zaštite
  • rasprava o mogućim tehničkim mjerama zaštite s obzirom na obrade koje se vrše a u skladu s  financijskim mogućnostima
  • rasprava o mogućim organizacijskim mjerama zaštite i metodama implementacije s obzirom na posebnost i stvarne potrebe organizacije

 • Procjena učinka na zaštitu podatka i prethodno savjetovanje
  • Prepoznavanje potrebe za provođenjem procjene s primjerima iz prakse
  • Način provođenja procjene
  • Analiza primjera iz prakse

 • Evidencija aktivnosti obrade, ustrojavanje i vođenje zbirki 
  • utvrđivanje aktivnosti obrade
  • ustrojavanje i vođenje evidencije
  • vježba s primjerima iz prakse

 • Mjere zaštite osobnih podataka u kontekstu radnih odnosa

 • Obveza na povjerljivost obrade zaposlenika i trećih osoba

 • Izvršitelji obrade i uređenje odnosa 
  • Utvrđivanje izvršitelja obrade s primjerima
  • Odgovornost izvršitelja
  • Podizvršitelji obrade i njihova odgovornost
  • Uređenje odnosa s izvršiteljima
  • Izazovi i najčešći propusti pri uređenju odnosa
  • Provjera izvršitelja
  • Primjeri iz prakse
  • Vježba na primjeru izvršitelja organizacije kod koje se provodi edukacija

 • Međunarodni prijenosi

 • Postupanje u slučaju incidenta
  • utvrđivanje incidenta
  • utvrđivanje mogućeg rizika za prava i slobode ispitanika
  • obavještavanje ispitanika
  • izvještavanje nadzornog tijela

 • Videonadzor i obrada osobnih podataka

  • Obrada osobnih podataka putem videonadzora
  • Priprema potrebnih procedura
  • Obavijest o provođenju videonadzora
  • Vježba

 • Web stranica i obrada osobnih podataka

 • Rasprava