SCC, certifikat (Safety Checklist Contractors)

Proizvođač: Extreme IT

Šifra: scc


0,00 kn


Pošalji upit

SCC certifikat (Safety Checklist Contractors) potvrđuje da tvrtke i njihovi zaposlenici primjenjuju sustav upravljanja sigurnošću na radu, zaštitom zdravlja i zaštitom okoliša (SHE - Safety, Health and Environmental protection - management system).

Radi izbjegavanja nesreća koje koče proizvodni proces i štete ugledu klijenta, nužno je predočiti dokaze da organizacija dobavljača udovoljava tehničko - sigurnosnim zahtjevima klijenta, osobito u industrijskim sektorima s kritičnom sigurnošću.

SCC certifikat dokazuje da se interni procesi dobavljača mjere i nadziru prema najboljim praksama u upravljanju rizicima, te da su sukladni s njima.

PODRUČJE PRIMJENE


SCC međunarodna je norma primjenjiva za proizvođače i pružatelje usluga, neovisno o tome jesu li postali podugovarači. Pomoću SCC sustava unapređuje se sigurnost tvrtke koja obavlja opasne poslove. Posjedovanje SCC certifikata jamči da opasne poslove obavljaju organizacije čiji su zaposlenici prikladno obučeni te profesionalno upravljanje i čvrstu obvezanost pitanjima sigurnosti.

SCC certificiranje je namijenjeno organizacijama koje su uključene u izvršavanje poslova u visoko-rizičnom okruženju (rad u tvornicama, na instalacijama, u radionicama i na lokacijama gdje se izvode projekti) kao što su:

  • građevinski radovi
  • strojarski radovi
  • električarski radovi
  • monterski radovi
  • ostale aktivnosti kao što su: izrada izolacija, izrada skela, industrijska čišćenja, pjeskarenje, AKZ, vertikalni transport
Prednosti SCC sustava
Poboljšanjem sigurnosti na tržištu dobavljača i smanjenjem nesreća na terenu mogu se spasiti ljudski životi i spriječiti štete u okolišu.
Zahtjevi za obukom izvršitelja poslova i voditelja
Za razne nesreće i incidente može se okriviti nedostatno znanje ili manjak svijesti o rizicima koji postoje kod izvršitelja radova ili voditelja poslova.
Stoga se značajna poboljšanja u upravljanju sigurnošću mogu postići boljom i češćom obukom djelatnika usmjerenom na pitanja sigurnosti na radu s ciljem podizanja razine znanja i vještina te razvoja svijesti o sigurnosti. Dobra obuka i odgovarajuće upute, osobito za rad u opasnim uvjetima od velike su važnosti za sprečavanje nesreća i incidenata.

Poglavlje 3 SCC kontrolne liste posebnu pažnju posvećuje obuci i dokazima o zahtijevanim kvalifikacijama po pitanju sigurnosti za izvršitelje radova te njihove nadglednike.

Obukom i testiranjem djelatnika kod ovlaštenog neovisnog tijela za certifikaciju, djelatnici stječu pravo na posjedovanje SCC putovnice i certifikata koji vrijedi 10 godina.

SCC putovnica i certifikat predstavljaju ulaznicu za većinu gradilišta širom Europe.