Sukob-interesa-feralis-rijeka

Službenik za zaštitu osobnih podataka – Sukob interesa

GDPR zahtjeva da obavljanje zadaća i dužnosti službenika za zaštitu podataka mora biti takva da ne dovede do sukoba interesa.


Nepostojanje sukoba interesa usko je povezano s obvezom djelovanja na neovisan način. Iako je službenicima za zaštitu podataka dopušteno obavljati druge dužnosti, te im druge zadaće i obveze mogu biti povjerene samo uz uvjet da ne dovode do sukoba interesa. Konkretno, to podrazumijeva da službenik za zaštitu podataka ne može biti djelatnik organizacije čiju svrhu i načine obrade osobnih podataka mora utvrditi. Zbog posebne organizacijske strukture svake organizacije o tomu se mora odlučivati na pojedinačnoj osnovi.


Smjernice o službenicima za zaštitu podataka ističu da je nepisano je pravilo da radna mjesta koja mogu biti u sukobu interesa u okviru organizacije mogu biti:

– POLOŽAJI U VIŠEM RUKOVODSTVU kao što su predsjednik uprave, direktor poslovanja, direktor financija, glavni medicinski službenik, voditelj odjela za marketing, voditelj ljudskih resursa ili voditelj odjela za informacijsku tehnologiju i slično.

– NIŽE ULUGE u hijerarhijskoj strukturi organizacije ako takvi položaji ili uloge podrazumijevaju utvrđivanje svrhe i načina obrade osobnih podataka. Osim toga, sukob interesa može nastati, na primjer, ako se od vanjskog službenika za zaštitu podataka zatraži da pred sudovima predstavlja voditelja obrade ili izvršitelja obrade u slučajevima koji uključuju pitanja zaštite podataka.