POSEBNA PONUDA

REGULIRANJE VIDEONADZORA U SKLADU S GDPR


Visoka učinkovitost videonadzora dovodi do najčešćeg izbora tvrtki za osiguranje zaštite ljudi i imovine. Međutim, brojne prednosti videonadzora mogu predstavljati značajni financijski rizik ako nije valjano reguliran sa zahtjevima Opće uredbe (GDPR). Tako je  nedavno Agencija za zaštitu osobnih podataka izrekla visoku upravnu kaznu u iznosu 500 000 kn  upravo iz tog razloga Više: OVDJE

Premda mnoge tvrtke uslugu videonadzora ugovaraju sa partnerom specijaliziranim za tu uslugu, potrebno je imati na umu da su one kao voditelji obrade i dalje glavni nosioci odgovornosti za obradu osobnih podataka koja se vrše putem tog videonadzora.

Sustav videonadzora je potrebno regulirati ili preispitati i revidirati sa GDPR u slijedećim najčešćim situacijama:

 • Prilikom samog uvođenja sustava videonadzora
 • Nadogradnjom postojećeg sustava
 • Zamjenom sa novim sustavom
 • Integracijom sa drugim sustavima
 • Promjenom u načinu upotrebe postojećeg sustava (npr. promjena lokacije, kuta snimanja, mjesta pohrane i sl)DETALJI USLUGE

Namjena usluge 

Usluga je namjenjena za tvrtke koje imaju potrebu za cjelovitim usklađivanjem sustava videonadzora, revizijom postojećeg sustava ili zbog promjena u sustavu videonadzora. Usluga se primjenjuje za sve vrste videonadzora.

SPECIFIKACIJA

I DIO: Ugovaranje usluge 

Prilikom ugovaranja usluge potrebno je navesti kontakt osobu za pružanje potrebnih informacija. FERALIS dalje kontaktira i surađuje s imenovanom osobom radi prikupljanja potrebnih podataka u svrhu izvršenja usluge.

II DIO: Pozadinski procesi

FERALIS kontaktira i surađuje s kontakt osobom radi prikupljanja potrebnih informacija i potom provodi potrebne radnje za uređenja organizcijskih mjera zaštite u skladu s GDPR zahtjevima:

 • Utvrđivanje zakonitosti videonadzora, dokumentiranje
 • Utvrđivanje svrhe i opsega videonadzora – legitimni interes, proces i dokumentiranje
 • Procjena učinka na zaštitu podataka
 • Regulacija organizacijskih mjera zaštite videonadzora sa partnerima (vanjskim izvršiteljima, suvlasnicima i sl)
 • Utvrđivanje rokova pohrane snimki i proces brisanja, dokumentiranje
 • Analiza utjecaja videonadzora na pojedince (npr. građane, posjetitelje, zaposlenike, suvlasnike)
 • Ostvarivanje zahtjeva ispitanika, pitanje ograničenja obrade i brisanja videozapisa, dokumentiranje
 • Uređenje organizacijskih mjera zaštite u dijelu kontrole pristupa uređajima za videonadzor, dokumentiranje
 • Uređenje organizacijskih mjera informatičke (IT) sigurnosti i kontrole pristupa sustavu videonadzora, dokumentiranje
 • Informiranje o videonadzoru (izrada naljepnice i utvrđivanje njene pozicije; dodatne upute o videonadzoru)
 • Pružanje obavijesti o obradi osobnih podataka putem videonadzora, proces i dokumentiranje

III DIO: Isporuka usluge 

Nakon provedenog procesa uređenja organizacijskih mjera zaštite sustava videonadzora usluga obuhvaća slijedeće elemente te pripremu i isporuku prijedloga:

 • Politika upravljanja sustavom videonadzora

 • Sporazum o obradi osobnih podataka za vanjske izvršitelje u pitanju videonadzora

 • Procjena učinka na zaštitu podataka

 • Obavijesti o vršenju videonadzoru (predložak naljepnice)

 • Informiranje ispitanika o obradi osobnih podataka

 • Kontrolne radne dokumente

 • Pisane smjernice

 • Konzultacije 1h


Metodologija: ONLINE

Rok isporuke: do 10 dana od dana dostave svih potrebnih informacija. Za velike sustave rok isporuke može biti duži.