GDPR

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) ponajprije skreće pozornost i podsjeća na važnost zaštite osobnih podataka danas kada podatak postaje jedan od osnovnih resursa razmjene u suvremenom društvu.

Stupanjem na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) težište se  stavlja na poslovni subjekt odnosno voditelja ili izvršitelja obrade koji mora moći dokazati da osobne podatke prikuplja i obrađuje u skladu s GDPR te da pri tome osigurava njihovu zaštitu u skladu s konkretnim potrebama i svojim mogućnostima i da isto uvijek može dokazati i time zbjegao moguće kažnjavanje ali i naknade šteta ispitanicima.

Bitno je imati na umu da je od velike važnosti uređenje mjera zaštite u skladu s "konkretnom potrebom i mogućnostima"  a s obzirom da nema dva identična poslovna subjekta voditelja ili izvršitelja obrade onda niti mjere ne mogu biti iste kao niti dokumentacija koja predmetno prat bez obzira što se subjekti bave istim ili sličnim obradama. Pri tome je za mjere zaštite nužno osigurati kontinuiran i redovan nadzora  istih uz njihovu  izmjenu i dopunu  u skladu s trenutnim stanjem i mogućnostima subjekta kako bi se  mogla postići svrha uspostave mjera zaštite.

Za više informacija vezano za ugovaranje usluge, molim Vas da nas kontaktirate.

Ugovori uslugu