Register in HR DPO KLUBHR DPO KLUB

 

Hrvatski klub službenika za zaštitu podataka

HR DPO KLUB namijenjen je okupljanju službenika za zaštitu podataka u Hrvatskoj kako bi se pružila potpora i pomoć u radu, omogućila međusobna razmjena iskustva te utjecalo na podizanje svijesti o važnosti i funkciji službenika te aktivno radilo na unaprjeđenju položaja i zaštiti temeljnih interesa.

Osnivač HR DPO KLUBA  je Hrvatski centar za zaštitu osobnih podataka Feralis skr. Centar Feralis.

Centar Feralis je osnovan u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i nacionalnim zakonodavstvom reg.brojem: 8004472 sa sjedištem u Rijeci dana 3.03.2018. godine. Ovlaštena osoba za zastupanje: izvr.dir. Ines Bolkovac

Onda kada se smatra da se osobni podaci ne obrađuju u skladu s Općom uredbom (GDPR) i da je došlo je do povrede osobnih podataka, može se temeljem pisane punomoći  ovlastiti CENTAR FERALIS da podnese pritužbu  pri Agenciji za zaštitu podatka (AZOP).

Valjana osnova proizlazi iz članka 80. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i zaprimljenog pisanog mišljenja i upute Agencije za zaštitu podataka od dana 31. prosinca 2019. godine.

 • 2018 godina

U javnom interesu podnijeta je kaznena prijava protiv portala OCIJENIME.HR i ovlaštene osobe radi nedozvoljene uporabe osobnih podataka službenika i namještenika u 21 RH grad te je podnijet zahtjev za zaštitu prava Agenciji za zaštitu podataka (AZOP). Osobni podaci zaposlenih u javnom sektoru javno su dostupni podaci. Smatramo da u  skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i primjenjivim Uredbama i Direktivama osobne podatke nije moguće koristiti u svrhe koje su različite od svrha za koju su prikupljene i radi koje su javno objavljene.

Zahtjev za zaštitu prava (AZOP) -  u postupku

Kaznena prijava (DORH) – u postupku

 • 2019 godina

U javnom interesu podnijet je zahtjev za zaštitu prava Agenciji za zaštitu podataka (AZOP) u odnosu na  banake članice DOR sustava za koje smatramo da su svoje komitente suprotno Općoj uredbi o zaštiti podataka i primjenjivoj regulativi uvele u sustav HROK-a. Pritom nisu pružile adekvatnu obavijest niti omogućile isticanje prigovora i uvođenje ograničenja ili zabrane obrade koja je neosporno zajamčena Općom uredbom (članak 21) te su stoga  svojim postupanjem ozbiljno ugrozile prava ispitanika.

                Zahtjev za zaštitu prava (AZOP) – u postupku

 • 2020 godina

U javnom interesu podnijet je zahtjev za zaštitu prava Agenciji za zaštitu podataka (AZOP) u odnosu na Hrvatsku odvjetničku komoru (HOK) koja protivno članku 37. i 39. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) te postupajući protivno Smjernicama za zaštitu podataka Radne skupine iz članka 29. onemogućuje i/ili bitno ograničava rad službenika za zaštitu podataka.  Pri tome definirajući da je Opća uredba o zaštiti podatka ostavila definiranje potrebnih uvjete za obavljanje poslova službenika u nadležnost država članica EU a što je nedvojbeno pogrešno. Opća uredba precizno i jasno određuje elemente regulacije koje stavlja u nadležnost državama članicama a pitanje službenika nije među tim pitanjima niti ostavlja bilo koju slobodu samostalne regulacije te funkcije. 

                Zahtjev za zaštitu prava (AZOP) – u postupku

 

Članom može postati svaka osoba koja je imenovana službenikom za zaštitu podataka i na zahtjev osoba koja je neovisno o imenovanju uspješno završila edukaciju za službenike od strane Agencije za zaštitu podataka (AZOP).


 

Članovima se omogućuje:

 • Besplatno DPO savjetovanje, odgovori na pitanja - 45 minuta tromjesečno online/telefon ili pisani odgovor 1 kartica
 • Besplatno CISO savjetovanje, odgovori na pitanja - 30 minuta tromjesečno online/telefon ili pisani odgovor  1 kartica
 • Besplatno Informiranje vezano za aktualnosti i savjeti u radu, jednom mjesečno
 • Besplatno informiranje u slučaju važnijih obavijesti u svezi s radom
 • Besplatni online zajednički sastanak: savjetovanje na predloženu temu i međusobna razmjena iskustva, 45 minuta
 • Besplatni seminar/radionica iz područja zaštite osobnih podataka s potvrdom sudjelovanja, 1 h 45 min  - 1 puta godišnje
 • Besplatni seminar/radionica iz područja informacijske sigurnosti s potvrdom sudjelovanja, 1 h 45 min - 1 puta godišnje
 • Redovno održavanje praktičnih radionica
 • Redovno održavanje grupnog savjetovanja
 • Redovno održavanje predavanja ili seminara
 • Provjera ranjivosti web stranice, popust  50 % jednom godišnje
 • DPO ostale usluge, redovan popust 30 %
 • CISO ostale usluge, redovan popust 30 %
 • Provjera i prijedlog korekcija organizacijskih mjera zaštite, popust 35 %
 • Provjera i prijedlog korekcija tehničkih mjera zaštite, popust 35 %
 • Provjera izvršitelja, popust 35 %
 • Evidencija aktivnosti obrade: korekcija, unos i vođenje, popust 35 %
 • Popust na mjesečno korištenje najsveobuhvatnijeg sustava za upravljanje osobnim podacima  - GDPR MANAGER - koji uključuje: mapiranje podataka, upravljanje ispitanicima, upravljanje privolama, svrhe obrade podataka, evidencija aktivnosti obrade, procjena učinka (DPIA), upravljanje prigovorima, registar incidenata, upravljanje izvršiteljima obrade, upravljanje brisanjem te GDPR interni portal. Popust može iznositi od 15% do 25% ovisno o vrsti organizacije i modulima koji se koriste.

Pogodnosti članstva redovito se dopunjavaju u skladu s mogućnostima.

Dostavom ispunjene prijavnice  i uplatom godišnje članarine u iznosu od 250,00 kn.

Podaci za uplatu:

Poziv na broj: OIB organizacije u kojoj službenik obavlja svoju funkciju

Broj računa: HR1224020061100940597.

 

Prilikom dostave prijavnice u „Napomeni“ je potrebno navesti upisani poziv na broj. Nakon zaprimljene uplate dostavit će se obavijest i dodatne informacije o članstvu.

 • Online uključuje:  Viber, WhatsApp, Zoom, Skype, goToMeeting, Viber,
 • Održavanje predavanja, edukacije, seminara i radionica može biti organizirano za članove iz određenog poslovnog sektora,  djelatnosti  ili samo za one koji vrše iste ili slične skupine obrada ili su na istom teritorijalnom području. Isto ne isključuje mogućnost  sudjelovanja ostalih članova.
 • Besplatne mjesečne funkcije ili popusti ne mogu se kumulirati i/ili prenositi.
 • Besplatne tromjesečne usluge mogu se koristiti unutar tri mjeseca prema vlastitoj potrebi.
 • Obračunska mjerna jedinica za besplatno savjetovanje je najmanje 15 minuta po pozivu ili online  sastanku.
 • Pogodnosti kluba može koristi samo osoba na koju glasi članstvo i ne može se prenijeti na drugu osobu.
 • Članstvo se po isteku automatski obnavlja i članu se dostavlja obavijest o tome osim kada član dostavi obavijest da ne želi više produžiti članstvo.
 • Članovi mogu redovno dostavljati svoje prijedloge i sugestije tema  za edukacije, savjetovanja i radionice te sve druge prijedloge i sugestije za rad i funkcioniranje kluba. 

 

Ime i prezime, puni naziv organizacije, sjedište organizacije, mjesto rada, e-mail, telefon i datum imenovanja prikupljaju se kako bi se poduzele radnje prije pružanja usluge i kako bi se pružile usluge za vrijeme trajanja članstva.

Prestankom članstva svi osobni podaci za koje ne postoji zakonska obveza čuvanja izlučuju se iz sustava pohrane u roku 30 dana.

Ostale informacije o obradi osobnih podataka možete pročitati u Politici privatnosti kojoj možete pristupiti u svakom trenutku na donjoj, lijevoj strani ekrana. U slučaju da i dalje imate određena pitanja u vezi obrade, možete nas  kontaktirati na dpo@feralis.hr.