OSTALE USLUGE U PODRUČJU ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Kako bi se u cijelosti zadovoljile potrebe organizacija u području zaštite osobnih podataka, osim glavnih usluga, Feralis pruža i pojedinačne usluge bazirane na dosadašnjim zahtjevima i potrebama svojih korisnika.

Stručnjaci Centra Feralis svakodnevno se susreću sa različitim upitima te su neki od takvih zahtjeva strukturirani u zasebne usluge. Za ostale usluge koje ovdje nisu navedene kao posebne uslugu, molimo da nam postavite poseban upit.

Slobodno nas kontaktirajte i postavite svoj upit ili se samo informirajte o našim mogućim uslugama i  cijenama koje su prilagođene tržištu.


Naši stručnjaci stoje Vam na raspolaganju!

Pružamo usluge stručnog savjetovanja u području zaštite osobnih podataka:

• stručno savjetovanje pri rješavanju konkretnog pitanja npr. usklađivanje marketinških aktivnosti tvrtke 
• stručno savjetovanje na određenu temu npr. obrada biometrijskih podatka, GPS praćenje zaposlenika
• stručno savjetovanje u vezi uspostave i pripreme određene organizacijske mjere zaštite npr. politike privatnosti, politike videonadozra
• stručno savjetovanje i praćenje na određenom projektu
• stručno savjetovanje i praćenje prilikom nadzora
• strično savjetovanje i praćenje u slučaju incidenta
• stručno savjetovanje pri rješavanju zahtjeva ispitanika
• stručno savjetovanje pri uređenju odnosa ili nadzoru izvršitelja obrade
• ostalo savjetovanje u vezi zaštite osobnih podataka i primjene GDPR

Pružamo uslugu usklađivanja web stranice sa zahtjevima Opće uredbe (GDPR).

Usluga uključuje:

• analiza i utvrđivanje prikupljanja osobnih podataka putem web stranice
• savjetovanje i utvrđivanje obrada koje organizacija provodi temeljem svog legitimnog interesa a za koje je preporuka informirati o obradi putem web stranice
• utvrđivanje prikupljanja osobnih podataka putem društvenih mreža i priprema pružanja potrebnih obavijesti o obradi
• priprema prijedloga Politike privatnosti web stranice
• utvrđivanje svih kolačića koji se na web stranici prikupljaju
• priprema prijedloga Politike kolačića
• savjetovanje i upute o načinu postavljanja politika s obzirom na izgled i funkcionalnost stranice
• savjetovanje i upute o prihvaćanju/odbijanju kolačića
• u slučaju izvršitelja obrade, priprema prijedloga dokumentacije za uređenje odnosa


Usluga je namjenjena za tvrtke koje imaju potrebu za cjelovitim usklađivanjem sustava videonadzora, revizijom postojećeg sustava ili zbog promjena u sustavu videonadzora. Usluga se primjenjuje za sve vrste videonadzora.

Usluga uključuje:

• Utvrđivanje zakonitosti videonadzora, priprema prijedloga dokumentacije
• Utvrđivanje legitimnog interesa, dokumentiranje
• Procođenje testa razmjernosti 
• Procjena učinka na zaštitu podataka
• Uređenje odnosa sa vanjskim izvršiteljima (priprema svih potrebnih prijedloga)
• Utvrđivanje rokova pohrane snimki i proces brisanja, dokumentiranje
• Evidencija aktivnosti obrade za obradu osobnih podataka putem videonadzora
• Priprema prijedloga politike o korištenju sustava videonadzora
• Informiranje o videonadzoru (izrada predloška za naljepnice i utvrđivanje njene pozicije; dodatne upute o videonadzoru)
• Pružanje obavijesti o obradi osobnih podataka putem videonadzora u II sloja, proces i dokumentiranje

Pružamo uslugu revizije dosadašnje usklađenosti sa zahtjevima GDPR za cijelo poslovanje, dio poslovanja (npr. određena poslovnica, radni odnosi) ili za određeni poslovni proces (npr. web stranicu, videonadzor).

Revizija obuhvaća:

• utvrđivanje stanja usklađenosti
• pregled i analizu postojećih organizacijskih mjera zaštite (npr. interne politike, pravilnici, procedure i drugo)
• prijedlog izmjena i dopuna postojećih organizacijskih mjera zaštite
• prijedlog dodatnih, novih organizacijskih mjera zaštite uz obrazloženje
• priprema prijedloga novih organizacijskih mjera zaštite


Pružamo uslugu stručne podrške u slučaju nadzora Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Usluga uključuje:

• stručno savjetovanje za cijelo vrijeme trajanja nadzora
• priprema prijedloga očitovanja na dopis/zahtjev nadzornog tijela
• priprema prijedloga i potrebne dokumentacije u postupku nadzora
• savjetovanje i pomoć pri reviziji i usklađivanju organizacijskih mjera zaštite koji se odnose na predmet nadzora


Pružamo usluge u području upravljanja incidentima.

Usluga uključuje:

• utvrđivanje incidenta ili visokog stupnja rizika za nastanak incidenta
• provođenje potrebnih testova u slučaju nastanka incidenta ili sumnje na mogući incident
• prijedlozi mjera za umanjenje posljedica
• izvještavanje nadzornog tijela koje uključuje pripremu svih potrebnih prijedloga i izvještaja
• komunikacija s ispitanicima
• priprema izvještaja
• prijedlozi organizacijskih mjera zaštite za sprečavanje takvih i sličnih incidenata u budućnosti


Pružamo uslugu priprema prijedloga odgovora na zahtjeve i upite ispitanika te prijedloge rješavanja o podnijetim prigovorima.

Usluga uključuje:

• stručno savjetovane
• utvrđivanje stanja i prijedlog rješavanja 
• priprema prijedloga odgovora
• priprema izvještaja i dokumentiranostOnda kada tvrtka provodi obradu temeljem legitimnog interesa, takvu obradu potrebno je na ispravan način regulirati.

Usluga obuhvaća:

• stručno savjetovanje
• provođenje testa razmjernosti
• utvrđivanje legitimnog interesa, dokumentiranost
• priprema obavijesti o obradi
• priprema evidencije aktivnosti obrade za obradu koja se provodi
GLAVNE NAŠE USLUGE