PORTFOLIO

FERALIS CENTAR ZA ZAŠTITU PODATAKANAŠE VRIJEDNOSTI I REZULTATI


Centar Feralis je osnovan 2018 godine u Rijeci sa ciljem podizanja svijesti I promicanju znanja o zaštiti osobnih podataka u zajednici. Za sve građane pružamo informacije I dajemo savjete o njihovim pravima u zaštiti njihovih osobnih podataka. Kako bi ih građani mogli i ostvariti, Centar Feralis je prvi u Hrvatskoj ovlašten od Nadzorne agencije (AZOP) za pružanje podrške građanima u podnošenju pritužbi nadzornom tijelu.

Od samih početaka smo znanjem I stručnošću pružali podršku I savjete poslovnim subjektima I javnim tijelima u njihovim nastojanjima da usklade svoje poslovanje sa Općom uredbom I ostvarili više od 200 partnerskih odnosa. Komunikaciju smo nastavili kroz široki izbor usluga prilagođenih potrebama tržišta u području zaštite osobnih podataka, .

Rezultati našeg rada su nam omogućili sudjelovanje na prvom AI (Artificial Inteliigence) projektu u Republici Hrvatskoj na poziv Ministarstva pravosuđa i uprave – „Andrija – digitalni asistent“. Daljnji rad na promicanju zaštite podataka u zajednici je koje su razvijale komunikaciju sa Nadzornim tijelom (AZOP), od kojih ističemo tužbu Centra Feralis, zbog otkrivanja osobnih podataka zaposlenika u javnom sektoru, temeljem koje je Hrvatska agencija za zaštitu podataka prvi put u Hrvatskoj blokirala web stranicu. Pored svega ističemo i da smo na zamolbu klijenta svojim mišljenjem i preporukama doprinijeli kreiranju vizuala elektroničkog potpisa  

Kontinuiranim djelovanjem i uspješnim projektima smo ostvarili dijaloge sa europskim organizacijama. Uspješna suradnja nas je dovela do primanja u članstvo Europske federacije službenika za zaštitu podataka (European Federation of Data Protection Officers - EFDPO)


KULTURA POVEZANOSTI U ZAJEDNICI


Razvijajući suradnju sa uglednim stručnjacima i organizacijama, Centru Feralis se pružila prilika da aktivno sudjelujemo u kreiranju i širenju vrijednosti koje zajednicu čine kvalitetnijim i sigurnijim mjestom za život. .

Svoj doprinos društvu, Centar Feralis razvija kroz sportske i humanitarne programe Grada Rijeke kao redovni sponzor međunarodnog jedriličarskog natjecanja Fiumanka i humanitarnog karnevalskog bala u Rijeci, čiji je prihod od ulaznica namijenjen u humanitarne svrhe. .

S visokim senzibilitetom prema najranjivijim skupinama zajednice pružamo besplatnu stručnu pomoć iz područja zaštite osobnih podataka Društvo Multiple-skleroze Primorsko-goranske županije.

Za Centar Feralis je pekinezer KOKO bio član obitelji, a njegova zaštita i sigurnost nam je bila iznimno važna. Nažalost, iznenenada nas je napustio i ostavio veliku prazninu. U sjećanje na KOKA azilima i udrugama za zaštitu životinja u Republici Hrvatskoj pružamo besplatnu stručnu pomoć iz područja zaštite osobnih podataka. .

Već 3 godine smo ponosni sponzor IPA Hrvatske, udruženja koja svojim aktivnostima doprinosi kulturi sigurnosti u zajednici, s posebnim akcentom na zaštitu i sigurnost mladih u Republici Hrvatskoj . Naše djelovanje razvijamo i dalje.
     ORGANIZACIJA

Hrvatski centar za zaštitu podataka Feralis skr. Centar Feralis i Feralis Group LTD London, Rijeka međusobno surađuju i nadopunjuju se kako bi svojim korisnicima mogli osigurati jedinstvenu uslugu u zaštiti osobnih podataka na ovom području a koja objedinjuje profesionalne usluge u zaštiti podataka, korporativne sigurnosti i kontinuitetu poslovanja za organizacije te pomoć u zaštiti osobnih podataka i podnošenju pritužbi nadzornom tijelu za građane.

HRVATSKI CENTAR ZA ZAŠTITU PODATAKA FERALIS

Skr. Centar Feralis

Udruženje koje je osnovano u skladu s nacionalnim zakonima i u svom statutu navodi ciljeve od javnog interesa te je aktivno u području zaštite prava i sloboda ispitanika s obzirom na zaštitu osobnih podataka i može podnijeti  pritužbu nadzornom tijelu u ime ispitanika.  

Ovlaštenje za podnošenje pritužbi proizlazi iz članka 80. Opće uredbe o zaštiti podataka te je u skladu s time 31. prosinca 2019. godine dobiveno mišljenje i pozitivno očitovanje Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP).  

Centar Feralis osnivač je prvog Hrvatskog kluba službenika za zaštitu podataka skr. HR DPO Kluba koji okuplja službenike za zaštitu podataka iz različitih područja, od državnih institucija i javnih poduzeća do korporacija i malog poduzetništva.

Predsjednik: Marko Krečak

Izvršni odbor: izvršni direktor Ines Krečak, odvjetnik Anto Mioč, tajnik Mirjana Bolkovac

Registarski broj: 8004472
Datum osnivanja: 03.03.2018. godine

Adresa: Jože Gabrovšeka 8, Rijeka

IBAN: HR1224020061100940597 (Erste bank)

E-mail: feralis@feralis.hr 

FERALIS GROUP LTD LONDON - RIJEKA

HR: Feralis Group d.o.o. 

PORTFOLIO

Trgovačko društvo za konzalting u području zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti u RH sa sjedištem u Rijeci, Jože Gabrovšeka 8 pruža usluge u navedenoj djelatnosti u Hrvatskoj i na teritoriju cijele EU. Iza sebe ima dugogodišnje iskustvo u radu s brojnim renomiranim domaćim i inozemnim klijentima te  sudjelovanja na brojnim konferencijama, seminarima i predavanjima.

Posebno ističemo specijalnost u radu u području javnog sektora i medija. 


Ovlaštene osobe za zastupanje:


Ines Krečak član uprave
Marko Krečak član uprave


Adresa:

RH: Jože Gabrovšeka 8, Rijeka

Matični podaci:

Matični broj: 040408180
OIB: 91860714200


IBAN: HR6724020061100946882
Temeljni kapital: 20.000,00 kn

Kontakt:
E: feralis@feralis.hr 
T: +385 91 7881535  +385 99 5639746  


Rad sa klijentima:

InHouse (dolazak kod klijenta)
pon-pet, 09,00 - 17,00

Online (video/telemeeting, viber, whatsApp) 
pon-pet, 10,00 - 20,00

REFERENCE