HRVATSKI CENTAR ZA ZAŠTITU PODATAKA FERALIS

Skr. Centar Feralis

Udruženje koje je pravilno osnovano u skladu s nacionalnim zakonima i u svom statutu navodi ciljeve od javnog interesa te je aktivno u području zaštite prava i sloboda ispitanika s obzirom na zaštitu osobnih podataka i može podnijeti  pritužbu nadzornom tijelu u ime ispitanika.  

Ovlaštenje za podnošenje pritužbi proizlazi iz članka 80. Opće uredbe o zaštiti podataka te je u skladu s time dobiveno mišljenje i očitovanje Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP)  dana 31. prosinca 2019. godine. 

Predsjednik: Zoran Miličković, ovlaštena osoba za zastupanje: izv.dir. Ines Bolkovac, adresa: Jože Gabrovšeka 8, Rijeka, Registarski broj: 8004472

FERALIS GROUP LTD LONDON - RIJEKA

HR: Feralis Group d.o.o.

Trgovačko društvo za konzalting u području zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti u RH sa sjedištem u Rijeci, Jože Gabrovšeka 8 pruža usluge u navedenoj djelatnosti u Hrvatskoj i na teritoriju cijele EU. Iza sebe ima znatno iskustvo u radu s brojnim renomiranim domaćim i inozemnim klijentima te gostujuća sudjelovanja na mnogim konferencijama, seminarima i predavanjima.

Posebno ističemo specijalnost u radu u području javnog sektora i medija. 

Ovlaštena osoba za zatupanje: dir. Ines Bolkovac