INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA PUTEM OVE WEB STRANICE

Zajdenički voditelj obrade: Hrvatski centar za zaštitu podataka Feralis skr. Centar Feralis & Feralis Privacy Center d.o.o.

Rijeka, Jože Gabrovšeka 8

Kontakt: +385995639746

E-mail: dpo@feralis.hr

Razgraničenje: Centar Feralis obrađuje upite zaprimljene od strane ispitanika vezano za podnošenje pritužbe nadzornom tijelu, članstvo u HR DPO Klubu ili ako je naglašeno da se upit upućuje Centru. Sve ostale upite obrađuje Feralis Privacy Center d.o.o.

Podatke prikupljamo i obrađujemo kako bi odogovorili na vaš zahtjev, izvršili traženu uslugu ili  informirali o novostima i uslugama iz područja zaštite osobnih podataka.

Podatke prikupljamo i obrađujemo temeljem članka 6. stavak 1 točka (a), (b) i (c) Opće uredbe o zaštiti  podataka (GDPR).


 

Podaci koje prikupljamo i obrađujemo

Podaci koje možemo prikupljati putem ove web stranice, naših profila na društvenim mrežama, e-maila i javno dostupnih izvora jesu:

  • kontakt podaci (npr. e-mail adresa)
  • podaci koje nam sami dostavite
  • statistički podaci (npr. kolačići:približna lokacija) 
  • mrežni identifikator (npr. kolačići: IP adresa)
Podaci koje možemo prikupljati iz javno dostupnih izvora

Kada prikupljamo podatke iz javno dostupnih izvora tada ih prikupljamo putem Portala otvorenih podataka i Poslovnih registara koji u pravilu ne sadrži osobne podatke ali nije isključivo da mogu sadržavati neki od osobnih podataka (npr. prezime@tvrtka.hr). Iz javno dostupnih izvora prikupljamo isključivo e-mail adrese u svrhu informiranja o novostima u području zaštite osobnih podataka i posebnim pogodnostima te se tako prikupljena  e-mail adresa ne koristi se u bilo koje druge svrhe niti se ne proslijeđuje trećim osobama. Primanje takvih obavijesti može se u svakom trenutku ograničiti i zabraniti. Poslovni subjekti koji mogu dobiti takve obavijesti u  samom e-mailu informirani su o izvoru prikupljanja, načinu ograničenja ili zabrane daljnje obrade.

Osobne podatke o svojim kontaktima koje prikupimo korištenjem profila na društvenim mrežama, koristimo samo u slučaju odgovaranja na upit ili komentiranja te se u niti jednu drugu svrhu podaci ne obrađuju i ne pohranjuju.

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao naši izvršitelji obrade.

Navedeni izvršitelji pružaju razumna jamstva te su poduzeli odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi se primjereno osigurala zaštita podataka i postupanje u skladu s zahtjevima Opće uredbe. S takvim izvršiteljima obrade sklopili smo sporazum o obradi osobnih podataka kao posebni dio ugovora u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

Osobni podaci bit će pohranjeni:

 

– sve dok su potrebni za svrhe za koje su prikupljeni;

– na rok od 30 dana od dana posljednjeg kontakta onda kada ne dođe do realizacije suradnje;

- podaci koji se obrađuju temeljem Vaše privole biti će pohranjeni sve dok takvu privolu ne povučete i zatražite brisanje;

- podaci koj se obrađuju temeljem našeg legitimnog interesa biti će pohranjeni sve dok ne ograničite takvu obradu i zatražite brisanje. 

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. U tu svrhu uveli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja.

Redovno preispitujemo obrade koje mogu predstavljat rizik za prava i slobode pojedinca te smo poduzeli primjerene mjere zasitite kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, imate pravo zatražiti pristup tim podacima i informacije o obradi.

Imate pravo od nas bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka, podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja. Ukoliko postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju zahtjeva, o tome ćemo vas u najkraćem roku obavijestiti u odgovoru na zahtjev.

Imate pravo od nas zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, (na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebi i možemo ih izlučiti, ali su potrebni vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva te stoga želite da iste i dalje samo pohranjujemo.

Vaša prava ostvaruju se bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška.

Obavijestit ćemo vas o administrativnom trošku u slučaju da su ispunjene pretpostavke za njegovu naplatu prije naplate.

 

Možet nam dostaviti pritužbu ili prigovor na obradu svojih osobnih podataka. 

Sve pritužbe ili prigovore nastojimo odgovoriti u roku od mjesec dana. Ako u roku od mjesec dana ne uspijemo donijeti odluku, obavijestit ćemo vas o razlozima kašnjenja i roku u kojem se očekuje da donesemo odluku (ne duže od 2 mjeseci od primitka).

Ako smatrate kako je došlo do povrede vaših prava možete uputiti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb

U pravilu provodimo redovito revizije svih pravila privatnosti a najmanje jednom u šest mjeseci.

Molimo da stoga s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu i datum i vrstu revizije.

 Posljednji pregled i ažuriranje izvršeno je  1. lipnja 2022. godine

 

Na postavljene zahtjeva za ostvarenje prava na pristup podacima, prigovore te odgovore na ostale upite i tražene informacije dostavit ćemo odgovore u elektroničkom obliku (e-mail), osim ako u svome zahtjevu niste naveli e-mail adresu ili ste izričito zatražili dostavu putem pošte. 

Prilikom postavljanja zahtjeva, molimo da nam dostavite nužne podatke koji su nam potrebni za postupanje po zahtjevu i za vašu identifikaciju.

 

Kontakt: dpo@feralis.hr