INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA PUTEM OVE WEB STRANICE

Hrvatski centar za zaštitu osobnih podataka Feralis, Rijeka, Jože Gabrovšeka 8

OIB: 10548359023

Kontakt: feralis@feralis.hr

Podatke prikupljamo i obrađujemo kako bi odogovorili na Vaš zahtjev, izvršili Vam traženu uslugu ili Vas informirali o novostima i uslugama.

Podatke prikupljamo i obrađujemo temeljem članka 6. stavak 1 točka (a), (b) i (c) Opće uredbe o zaštiti  podataka (GDPR).


 

Podaci koje prikupljamo i obrađujemo

Podaci koje možemo prikupljati putem ove web stranice, naših profila na društvenim mrežama, e-maila i javno dostupnih izvora jesu:

  • ime
  • adresa e-pošte,
  • broj telefona
  • mrežni identifikatori.

Kada prikupljamo podatke iz javno dostupnih izvora tada ih prikupljamo putem Portala otvorenih podataka i Poslovnih registara koji u pravilu ne sadrži osobne podatke ali nije isključivo da mogu sadržavati neki od osobnih podataka (npr. prezime@tvrtka.hr). Iz javno dostupnih izvora prikupljamo isključivo e-mail adrese u svrhu informiranja o novostima u području zaštite osobnih podataka i posebnim pogodnostima te se tako prikupljena  e-mail adresa ne koristi se u bilo koje druge svrhe niti se ne proslijeđuje trećim osobama. Primanje takvih obavijesti može se u svakom trenutku ograničiti i zabraniti. Poslovni subjekti koji mogu dobiti takve obavijesti u  samom e-mailu informirani su o izvoru prikupljanja.

Osobne podatke o svojim kontaktima koje prikupimo korištenjem profila na društvenim mrežama, koristimo samo u slučaju odgovaranja na upit ili komentiranja te se u niti jednu drugu svrhu podaci ne obrađuju i ne pohranjuju.

Podatke ne proslijeđujemo trećim osobama osim u slučajevima kada smo na to obvezni. U takvom slučaju osobne podatke prosljeđujemo samo onim subjektima koji pružaju razumna jamstva te su poduzele odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala zaštita Vaših prava.

Osobni podaci bit će pohranjeni:

 

– za vrijeme pružanja usluge i sve dok su potrebni za svrhe za koje su prikupljeni;

– na rok od 30 dana od dana posljednjeg kontakta onda kada ne dođe do realizacije suradnje;

- podaci koji se obrađuju temeljem Vaše privole biti će pohranjeni sve dok takvu privolu ne povučete i zatražite brisanje;

- podaci koj se obrađuju temeljem našeg legitimnog interesa biti će pohranjeni sve dok ne ograničite takvu obradu i zatražite brisanje. Kada  podatke obrađujemo temeljem našeg legitimnog interesa o tome ćemo Vas prethodno informirati.

U svrhu zaštite vaših osobnih podataka uveli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja.

 

Nakon procjene rizika poduzeli smo sve primjerene mjere kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, imate pravo zatražiti pristup tim podacima i informacije o obradi.

Imate pravo od nas bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka, podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja. Ukoliko postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju zahtjeva, o tome ćemo vas u najkraćem roku obavijestiti u odgovoru na zahtjev.

Imate pravo od nas zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, (na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebi i možemo ih izlučiti, ali su potrebni vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva te stoga želite da iste i dalje samo pohranjujemo.

Vaša prava ostvaruju se bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška.

Obavijestit ćemo vas o administrativnom trošku u slučaju da su ispunjene pretpostavke za njegovu naplatu prije naplate.

 

Ako imate pritužbe i prigovor u vezi s obradom osobnih podataka možete nam u svakom trenutku dostaviti pritužbu i na temelju vaše posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koju provodimo.

 Pregledat ćemo i procijeniti vašu pritužbu te vas možemo kontaktirati za dodatne informacije ako je to potrebno.

 Sve pritužbe ili prigovore nastojimo obraditi u roku od mjesec dana. Ako u roku od mjesec dana ne uspijemo donijeti odluku, obavijestit ćemo vas o razlozima kašnjenja i roku u kojem se očekuje da donesemo odluku (ne duže od 2 mjeseci od primitka).

U pravilu provodimo redovito kvartalne revizije postupka obrade osobnih podataka.

Molimo vas da stoga s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu i datum i vrstu revizije.

 Posljednji pregled i ažuriranje izvršeno je  03.ožujka 2021. godine

 

Na vaše postavljene zahtjeva za ostvarenje prava na pristup podacima, prigovore te odgovore na ostale upite i tražene informacije dostavit će vam vam u elektroničkom obliku (e-mail), osim ako u svome zahtjevu niste naveli e-mail adresu ili ste izričito zatražili dostavu putem pošte. 

Prilikom postavljanja zahtjeva, molimo da nam dostavite nužne podatke koji su nam potrebni za postupanje po vašem zahtjevu i za vašu identifikaciju.

 Po svakom postavljenom zahtjevu odgovoriti ćemo u najkraćem mogućem roku a najkasnije u roku od mjesec dana.

 

Kontakt: dpo@feralis.hr

 

Ako smatrate kako je došlo do povrede vaših prava možete uputiti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb