PODNESI PRITUŽBU I OSTVARI SVOJA PRAVA

Podnošenje pritužbe nadzornom tijelu za zaštitu podatka AZOP

Pritužbu nadzornom tijelu može podnijeti svaka osoba (ispitanik) onda kada smatra da se njezini osobni podaci ne obrađuju u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Takvu pritužbu u ime ispitanika može podnijeti i neprofitno tijelo, organizacija ili udruženje u čijem se statutu navode ciljevi od javnog interesa i aktivno je u području zaštite prava i sloboda ispitanika s obzirom na zaštitu njegovih osobnih podataka.

Centar Feralis (Hrvatski centar za zaštitu osobnih podataka Feralis) izvršiti će savjetovanje i onda kada smatra da je opravdano, na temelju pisane punomoći podnijeti će pritužbu Agenciji za zaštitu podataka (AZOP) te poduzimati potrebne radnje do konačnog rješenja.

Nakon provedenog postupka i dobivenog rješenja u kojem je utvrđena povreda osobnih podataka, može se ostvariti pravo na naknadu štete pred nadležnim sudom.


KORACI U PODNOŠENJU PRITUŽBE AZOP-u

  1. Upit s potrebnim podacima: potebno je dostaviti zahtjev s podacima za identifikaciju, kontakt podacima, naziv i identifikacija poslovnog subjekta za kojeg se smatra da ne obrađuje podatke u skladu s GDPR, kratak opis povrede osobnih podataka
  2. Savjetovanje: utvrđivanje elemenata za podnošenje pritužbe 

  3. Punomoći za podnošenje pritužbe: nakon pozitivnog očitovanja  i izvršenog savjetovanja dostavit će se punomoć za podnošenje Pritužbe AZOP-u i ista će se podnijeti 

  4. Praćenje postupka do konačnog rješenja AZOP-a.

Ovlasti za podnošenje pritužbe: pritužba se podnosi na temelju članka 80., i članak 77. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) a u skladu s pisanom uputom AZOP-a Centru Feralis od 31. prosinca 2019. godine.

Centar je ovlašten isključivo za podnošenje pritužbi pri AZOP-u.