PODNESI PRITUŽBU I OSTVARI SVOJA PRAVA

Podnošenje pritužbe nadzornom tijelu za zaštitu podatka AZOP

Onda kada se smatra da se osobni podaci ne obrađuju u skladu s Općom uredbom (GDPR) i da je došlo je do povrede osobnih podataka, može se temeljem pisane punomoći  ovlastiti CENTAR FERALIS da podnese pritužbu  pri Agenciji za zaštitu podatka (AZOP).

Valjana osnova proizlazi iz članka 80. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i mišljenja, suglasnosti Agencije za zaštitu podataka od dana 31. prosinca 2019. godine.


Nprofitno tijelo, organizacija ili udruženje koje je osnovano u skladu sa zakonom a koje je aktivno u zaštiti prava ispitanika s obzirom na prava njihovih osobnih podataka može temeljem punomoći zastupati interese ispitanika i pokrenuti postupak pred Agencijom za zaštitu podataka (AZOP), pri čemu će Agencija provesti postupak te na temelju svih utvrđenih činjenica i okolnosti donijeti pravorijek i odgovarajuću mjeru ako je došlo do povrede odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.


Nakon provedenog postupka u kojem je utvrđena povreda osobnih podataka, može se ostvariti pravo na naknadu pred nadležnim sudom.