ISO – International Organization for Standardization  

Međunarodna organizacija za normizaciju

ISO
Pod normom ili standardom podrazumijeva se niz precizno i sažeto danih definicija, tehničkih specifikacija, kriterija, mjera, pravila i karakteristika koji opisuje materijale, proizvode, procese i sustave.  Osnovna namjena normi je zaštiti kupca / korisnika, zaposlenika i okoliš uvijek i na svakom mjestu. 

ISO norme osiguravaju sigurnost, pouzdanost i jamac su za dobru kvalitetu proizvoda i usluga. Uvođenje ISO standarda u poslovanje istodobno za svaku organizaciju  predstavlja značajni faktor povećanja konkurentnosti na međunarodnom tržištu, jačanje prepoznatljivost kao pouzdanog partnera ali i jamstvo za sigurno postupanje s informacijama i osjetljivim podacima s točno definiranim odgovornostima i ovlastima unutar organizacije.

Prilikom procesa uvođenja ISO standarda, treba očekivati proces prilagodbe od tri od 10 mjeseci, ovisno o normi, veličini poduzeća i stanju u kojem se ono nalazi. 

U ponudi je cjelovita usluga pripreme za uspješno certificiranje više ISO normi.
ISO NORME ZA KOJE SU DOSTUPNE PRIPREME ZA CERTIFIKACIJU


INFORMACIJSKA SIGURNOST
EN IEC  27001:2013  sustavi upravljanja informacijskom sigurnošću

KVALITETA
EN ISO 9001:2015, sustav kvalitete

ZAŠTITA OKOLIŠA
EN ISO 14001:2015, sustav zaštite okoliša

ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOSTI
EN 45001:2018, sustav zaštite na radu
SCC, certifikat (Safety Checklist Contractors)

ZAŠTITA ŠUMA
FSC certifikat za gospodarenje šumama
PEFC kontrolirano upravljanje šumama

NORME ZA KONTROLU ZAVARIVANJA
EN ISO 1090 norma za  zahtjeve  za zavarivanje metalnih konstrukcija           
EN ISO 3834 zahtjevi za kvalitetu zavarivanja

ZAŠTITA HRANE
HACCP sigurnost hrane 22000:2005

ZAHTJEVI DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE I MEDICINSKI PROIZVODI
EN ISO 22716:2007 Zahtjevi dobre proizvođačke prakse u izradi kozmetičkih proizvoda
ISO 13485 – Medicinski proizvodi

ENERGETSKA UČINKOVITOST
EN 5001:2018 norma energetske učinkovitosti


Pripreme za akreditaciju provodi renomirani Lead auditor s 10 godina iskustva rada na implementaciji ISO normi, magistar biokemijskih znanosti i međunarodni predavač za pravo okoliša i tehnike okoliša te redovan član Uprave Društva menadžera kvalitete.


iso