ISO 14001:2015, sustav zaštite okoliša

Proizvođač: Extreme IT

Šifra: iso 14001


0,00 kn


Pošalji upit

Ova međunarodna norma daje zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koje organizacija može primijeniti s ciljem poboljšanja svog utjecaja na okoliš.
Namijenjena je organizacijama koje žele upravljati svojim odgovornostima koje se tiču okoliša na sustavan način tako da pridonese održivosti okoliša

Koristi od implementacije standarda ISO 14001:2015

Smisao uvođenja sustava upravljanja okolišem prvenstveno se odnosi na stvarnu kontrolu i smanjenje utjecaja koje aktivnosti, proizvodi i usluge mogu imati na okoliš, no osim navedenoga, značajne koristi za organizaciju su:

Interne
• uvođenje proaktivnih upravljačkih strategija koje omogućavaju managementu da stvarno upravlja procesima i aktivnostima koje imaju utjecaj na okoliš
• smanjuje se financijski teret zbog reaktivnih upravljačkih strategija kao što su popravci i čišćenja
• poboljšava se kvaliteta radnih mjesta, moral zaposlenika i ustrajnost na vrijednostima kompanije

Eksterne
• poboljšanje percepcije dioničara, klijenata i javnosti
• povećanje konkurentnosti organizacije na ekološko svijesnim tržištima
• usuglašenost sa zakonskim i ostalim zahtjevima, te smanjenje troškova koji proizlaze iz zagađenja okoliša, financijskih sankcija, te mogućih sudskih procesa
• smanjenje troškova kroz bolje korištenje energije, pažljivi odabir sirovina i kontrolirano recikliranje otpada
• sukladno odredbama Pravilnika o EMAS-u, sukladnost poslovanja organizacije s odredbama norme ISO 14001:2015, preduvjet je za uključivanje u EMAS sustav i za dobivanje državnih poticaja

Dosljedno politici okoliša rezultati primjene sustava upravljanja okolišem trebali bi uključivati:
- poboljšavanje okoliša
- izvršavanje obaveza usklađivanja
- postizanje ciljeva zaštite okoliša.

Norma ISO 14001:2015 prepoznata je kao upravljački alat koji daje smjernice kako djelotvornije upravljati aspektima okoliša i njihovim rizicima i prilikama vezanim za aktivnosti organizacije, proizvode i usluge, istovremeno uzimajući u obzir zaštitu okoliša, prevenciju zagađenja i društveno ekonomske potrebe.


Uvođenje sustava upravljanja okolišem organizaciji omogućuje da:

• identificira i kontrolira utjecaj aktivnosti, proizvoda i usluga na okoliš
• implementira sustavni i proaktivni pristup problemima i ciljevima koji se odnose na utjecaj organizacije na okoliš
• kontinuirano poboljšava utjecaj na okoliš
• demonstrira da su zadani ciljevi postignuti na propisani način