ISO 22716:2007 Zahtjevi dobre proizvođačke prakse u izradi kozmetičkih proizvoda

Proizvođač: Extreme IT

Šifra: iso 22716


0,00 kn


Pošalji upit

ISO 22716 je certifikacijska norma prema kojoj certifikacijska tijela certificiraju organizacije koji žele dokazati da se pridržavaju smjernica navedene norme odnosno da rade sukladno dobroj proizvođačkoj praksi u kozmetičkoj industriji. Norma propisuje sustav upravljanja kvalitetom za organizacije koje sudjeluju u proizvodnji, kontroli, skladištenju i distribuciji kozmetičkih proizvoda. Osnovni zahtjevi ove norme preuzeti su od norme ISO 9001 i prilagođeni dobroj proizvođačkoj praksi u kozmetičkoj industriji. Ovu normu je izradio ISO tehnički odbor (TC) 217 Cosmetics.

Osnovna područja koja standard ISO 22716:2007 obrađuje su slijedeća:

• Zaposlenici i Prostor,
• Proizvodna oprema,
• Sirovine i pakrini materijal,
• Proizvodnja,
• Gotovi proizvodi,
• Kontrola kvalitete,
• Postupanje s proizvodima koji su izvan zahtjeva specifikacije,
• Otpad,
• Podugovaranje, reklamacije i opoziv proizvoda,
• Upravljanje promjenama, interni auditi i dokumentacija sustava.


U normi su propisani zahtjevi za upravljanje sustavom kvalitete, zahtjevi za održavanja prostorija i opreme, realizaciju proizvoda, upravljanje pritužbama i kontinuiranom poboljšavanju.

Pridaje se velika važnost osposobljenom osoblju i komunikaciji među osobljem. Pravilnom održavanju prostorija i korištenje opreme na pravilan način.

U normi se zahtjeva postupanje s opremom u skladu s dobrom proizvođačkom praksom.

Sve organizacije moraju imati postupak za postupanje s nesukladnim radom i proizvodom.

Važna je provedba internih audita i kontinuiranih poboljšavanja.