ISO 27001:2013 sustavi upravljanja informacijskom sigurnošću

Proizvođač: Extreme IT

Šifra: iso 27001


0,00 kn


Pošalji upit
ISO 27001 je međunarodna norma koja definira zahtjeve za Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću organizacije koja omogućuje organizaciji procjenu rizika i implementaciju određenih kontrola radi očuvanja povjerljivosti, cjelovitosti i raspoloživosti informacijske imovine.
Ova norma sadrži zahtjeve za uspostavu, primjenu, održavanje i stalno poboljšavanje dokumentiranog sustava upravljanja informacijskom sigurnošću, a u kontekstu sveukupnog poslovanja organizacije. Isto tako sadrži zahtjeve za ocjenjivanje i postupanje s rizicima povezanim s informacijskom sigurnošću.
Temeljni cilj sustava je osigurati i zaštiti informacije Vaše organizacije od zlouporabe ili gubitka.

Koje su ključne prednosti?

  • Zbog ovisnosti organizacije o informacijama i informacijskim sustavima povjerljivost, cjelovitost i raspoloživost informacija bitni su za održavanje konkurentske prednosti te ugleda organizacije na tržištu
  • Usklađivanje sa zakonskim, regulatornim i ugovornim zahtjevima
  • Poboljšano poslovno upravljanje i povjerenje zainteresiranih strana da su ispunjeni njihovi zahtjevi i očekivanja u pogledu informacijske sigurnosti
  • Primjerena procjena rizika identificira prijetnje i ranjivosti kojima je izložena vaša imovina, procjenjujući vjerojatnost da će se neki događaj dogoditi i njegov potencijalni utjecaj.
    Na temelju toga možete odrediti i procijeniti stvarnu izloženost riziku i učinkovito planirati ulaganja kako biste postigli očekivanu razinu sustava upravljanja informacijskom sigurnošću

Koristi od implementacije standarda ISO 27001:2013

Organizacija koja uvede sustav upravljanja zaštitom informacija sukladan međunarodnoj normi ISO 27001 raspolaže učinkovitim instrumentima za provjeru učinkovitosti sustava upravljanja sigurnošću informacija, a isto joj donosi slijedeće koristi:

Interne

- Uvođenje kulture sigurnosti unutar organizacije
- Utvrđivanje kritičnih točaka putem analize rizika
- Sustavno poduzimanje mjera za upravljanje rizicima od istjecanja informacija koje su presudne za poslovanje
- Usklađenost procesa upravljanja sigurnošću informacija sa politikom sigurnosti organizacije
- Garancija da su informacije sigurno pohranjene unutar sustava upravljanja

Eksterne
• Rast povjerenja klijenata i društvene zajednice u cjelini
• Raspolaganje elementom više za promicanje kredibiliteta organizacije
• Zorno prikazivanje klijentima i svim zainteresiranim stranama konkretne napore koje je organizacija uložila u zaštitu informacija
• Mogućnost uspoređivanja sa drugim organizacijama radi trajnog poboljšanja sustava upravljanja zaštitom informacija organizacije
Norma definiciju informacije postavlja vrlo široko, počevši od imovine koju treba zaštititi, preko digitalnih informacija, papirnatih dokumenata i fizičke imovine, pa sve do znanja svakog pojedinog zaposlenika, a sve sa ciljem potvrde da je organizacija poduzela sve potrebne mjere opreza da bi zaštitila osjetljive informacije od neautoriziranog pristupa i promjene.

Norma ISO 27001:2013 pomoći će u zaštiti informacija u smislu:
  • Tajnosti, na način da informacije budu dostupne samo onima koji imaju ovlašten pristup
  • Integriteta i očuvanja točnosti i cjelovitosti informacije i metoda procesuiranja
  • Raspoloživosti, odnosno mogućnosti pristupa i korištenja informacija ovlaštenih subjekata