ISO 3834 zahtjevi za kvalitetu zavarivanja

Proizvođač: Extreme IT

Šifra: iso 3834


0,00 kn


Pošalji upit

Norma HRN EN ISO 3834 se bavi zahtjevima za kvalitetu u zavarivanju i pripremljena je kako bi se utvrdile kontrole i postupci, no ona nije namijenjena za sustav upravljanja kvalitetom umjesto ISO 9001, ali je koristan dopunski alat kada proizvođač primjenjuje ISO 9001, a u tom slučaju se udovoljavanje zahtjevima treba zapisati u certifikatima ili dokumentaciji.

Međutim, HRN EN ISO 3834 se moţe koristiti neovisno o HRN EN ISO 9001.

HRN EN ISO 3834 određuje zahtjeve za kvalitetom primjerene zavarivanju taljenjem metalnih materijala. Zahtjevi sadrţani u ovom standardu mogu se prilagoditi i za druge procese zavarivanja. Ti zahtjevi se odnose samo na one aspekte kvalitete proizvoda na koje utječe proces zavarivanja taljenjem, bez da ih se treba pridruţiti nekoj od specifičnih grupa proizvoda. HRN EN ISO 3834 stoga proizvođačima nudi metode za demonstriranje izrade proizvoda određene kvalitete.


Općenito o normi Ovaj dio HRN EN ISO 3834 definira sveobuhvatne zahtjeve za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala, kako u radionicama tako i na terenu. Usklađenost sa ovom normom bi trebala osigurati najveću moguću kvalitetu zavarivanja u proizvodnji.

Uz ovu normu se obavezno primjenjuje HRN EN ISO 3834-1 „Zahtjevi za izbor odgovarajuće razine opsežnosti zahtjeva za osiguravanje kvalitete
i HRN EN ISO 3834-5 „Dokumentacija po kojoj se moraju ispuniti zahtjevi kako bi se omogućilo usklaĎivanje sa zahtjevima prema normi HRN EN ISO 3834-2, HRN EN ISO3834-3, HRN EN ISO 3834-4.

Ova norma obraća pažnju na sljedeće faktore koji utječu na kvalitetu proizvodnog procesa, a samim time i na kvalitetu proizvoda:

- preispitivanja ugovora i projekta (opće odredbe;
- preispitivanja ugovora; analiza projekta)
- podugovaranje
- osoblje za zavarivanje (opće odredbe; zavarivači; osoblje za koordinaciju pri zavarivanju)
- osoblje za kontrolu i ispitivanje (opće odredbe; osoblje za IBR)
- oprema (proizvodna i ispitna oprema;
- opis opreme; sposobnost opreme: nova oprema; odrţavanje)
- zavarivačke aktivnosti (plan proizvodnje;
- specifikacija tehnologije zavarivanja, WPS;
- kvalifikacija tehnologije zavarivanja; uputstvo za rad; dokumentacija)
- potrošni i pomoćni materijali za zavarivanje (opće odredbe;
- ispitivanje šarže; skladištenje i rukovanje)
- skladištenje osnovnog materijala
- toplinska obrada poslije zavarivanja
- kontrola i ispitivanje koji se odnose na zavarivanje (opće odredbe; kontrola i IBR; kontrola i ispitivanje tokom zavarivanja; kontrola i ispitivanje poslije zavarivanja; status kontrole i ispitivanja)
- neusuglašenost i korektivne mjere
- umjeravanje
- identifikacija i sljedljivost
- zapisi o kvalitetu