ISO 45001:2018, sustav zaštite na radu

Proizvođač: Extreme IT

Šifra: iso 45001


0,00 kn


Pošalji upit
Sustavni pristup upravljanju zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu od velikog je značaja, kako za poslodavce, tako i za radnike i predstavlja temelj za partnerski odnos u rješavanju ovoga značajnog područja rada i radnih odnosa.

ISO 45001:2018 nova je međunarodna norma za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (zamjenjuje normu BS OHSAS 18001:2007).

Struktura norme je takva da se postupak certifikacije može provoditi istodobno s drugim normama kao što su ISO 14001 Sustav upravljanja zaštitom okoliša, ISO 9001 Sustav upravljanja kvalitetom i drugim normama.


Prednosti uvođenja sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu:
  • Smanjenje broja nezgoda i ozljeda na radu
  • Razvoj i provedba politike djelotvornog upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu
  • Dokaz opredjeljenja najvišeg poslovodstva za djelotvornost sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu
  • Upravljanje rizicima koji su povezani sa zdravljem i sigurnošću na radu

Koristi od implementacije norme ISO 45001:2018

Organizacija koja uvede sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu sukladan međunarodnoj normi EN ISO 45001:2018, sustavnim pristupom stječe slijedeće koristi:

Interne
- Procesni pristup organizaciji rada, uz jasno definiranje svih kritičnih točaka za sigurnost radnika
- Otklanjanje svih kritičnih točaka sustava kroz provođenje preventivnih i korektivnih radnji
- Definiranje ciljeva organizacije i kontinuirano provođenje aktivnosti u svrhu njihovog ostvarenja
- Poboljšanje morala zaposlenika kroz svijest da organizacija brine sustavno o njihovoj sigurnosti i zdravlju
- Manje troškove zbog bolovanja i drugih naknada

Eksterne
- Rast ugleda organizacije na tržištu
- Zadovoljavanje svih zakonskih zahtjeva iz područja zaštite na radu i zaštite od požara
- Manji pritisak inspekcijskih službi
- Poboljšan položaj organizacije na tržištu kvalificirane radne snage
Usklađenost sa zahtjevima norme ISO 45001:2018 garancija su sustavnog pristupa utemeljenog na slijedećem:

  • Prikladnoj politici upravljanja zdravljem i zaštitom na radu
  • Identifikaciji rizika i zakonskih zahtjeva
  • Općim i pojedinačnim ciljevima i programima koji osiguravaju neprestano poboljšavanje
  • Aktivnostima upravljanja koje osiguravaju nadzor nad rizicima koji su povezani sa zdravljem i sigurnosti na radu
  • Praćenju provođenja mjera koje su povezane sa zdravljem i sigurnosti na radu
  • Stalnim pregledima, procjenama i poboljšanjima sustava upravljanja