Organizacijske mjere zaštite

HARMONIZIRANJE POSLOVANJA U SKLADU S GDPR 

Set organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka koje će biti potrebno implemenirati ovisi o svakom pojedinačnom poslovanju. 

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) postavlja zahtjev za uređenje mjera zaštite  u skladu sa potrebama i stvarnim mogućnostima poslovnog subjekta. Kako nema dva poslovna subjekta s potpuno identičnim poslovanjem i mogućnostima, tako ne možemo mjere zaštite unaprijed univerzalno odrediti već je potrebno za svaki pojedinačni poslovni subjekt utvrditi zaseban set kako bi on odražavao primjerenu zaštitu osobnih podataka i uređenje u skladu s regulativom.

Uređenje organizacijskih mjera zaštite nije jednokratan postupak već je ono kontinuirano uređenje tijekom cijelog vijeka poslovanja jer GDPR zahtjeva uređenje koje je u skladu s potrebama i mogućnostima a isto je podložo stalnoj promjeni. 

Kada govorimo o "usklađivanju poslovanja s GDPR" onda govorimo o prvotnom uređenju organizacijskih mjera zaštite, odnosno o početnom setu mjera koje se implementiraju s obzirom na trenutne potrebe i mogućnosti poslovnog subjekta a koje je potrebno nastavno dalje nadograđivati i dopunjavati.

Najčešći postupci pri osnovnom uređenju mjera zaštitite: 

 • Identifikacija poslovnih procesa u kojima se podaci prikupljaju i obrađuju
 • Utvrđivanje valjane osnove za obradu, nužnog i minimalog seta potrebnih podataka
 • Utvrđivaje mogućih legitimnih interesa
 • Izjave o povjerljivosti zaposlenika i trećih osoba 
 • Uređenje odnosa s izvršiteljima obrade
 • Ustrojavanje evidencije obrade osobnih podataka
 • Ustrojavanje evidencije obrade za druge voditelje (kod izvršitelja obrade)
 • Utvrđivanje svih mjesta i načina prikupljanja osobnih podataka
 • Uređenje pružanja  obavijesti o prikupljanju i obradi osobnih podataka
 • Uređenje zaštite osobnih podataka koji se prikupljaju putem web stranice i društvenih mreža
 • Uređenje zaštite podataka pri vršenju videonadzora
 • Uređenje zaštite podataka pri korištenju informacijske tehnologije 
 • Reguliranje rokova pohrane
 • Provođenje procjene učinka na zaštitu podataka 
 • Upravljanje zahtjevima za zaštitu prava 
 • Procjena rizika zaštite osobnih podataka
 • Izrada politika, procedura i radnih uputa
 • Utvrđivanje stanja tehničkh mjera zaštite i potrebe za  implementacijom novih mjera ili dopune postojećih.

Postupci i mjere zaštite podataka utvrđuju se nakon dostave potrebnih informacija i izvršenog uvida.

Redovno ažuriranje i uređenje mjera zaštite

Onda kada organizacija već posjeduje stanovitu zaštitu osobnih podataka govorimo o kontinuiranom uređenju organizacijskih mjera zaštite kako bi se zadovoljio zahtjev usklađenosti i zaštite osobnih podataka u skladu s trenutnim mogućnostima i potrebama organizacije.

Redovno uređenje organizacijskih mjera može biti:

 • Ažuriranje postojećih organizacijskih mjera zaštite (primjerice: ažuriranje politika)
 • Dopuna zaštite s novim organizacijskim mjerama  (primjerice: uvođenje novih procedura)
 • Provjera i korekcija postojećih organizacijskih mjera