DPO eksternalizacija 

 SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA - FERALIS


Službenik za zaštitu podataka (DPO) predstavlja GDPR obvezu za mnoga poslovanja ali i nužnost za svaku  organizaciju kojoj je važno osiguranje vlastitog poslovanja od mogućih kazni i naknada šteta u području zaštite osobnih podataka.

DPO je nova funkcija  koja zahtjeva specijalizirana pravno-tehnološka znanja i vještine s posebnim naglaskom na razumijevanje poslovnih ciljeva. Istodobno je i veliki izazov svim organizacijama s obzirom  na ulogu koju imenovana osoba ima u organizaciji a uzimajući u obzir činjenicu da osoba treba imati posebna znanja i iskustvo u radu kako bi mogla odgovoriti na postavljene zahtjeve.

Zbog potrebne širine znanja o zaštiti podataka koje nadilazi samo poznavanje Opće uredbe (GDPR),
primjenjivih smjernica i mišljenja i iskustva u radu, teško je kvalitetno sve zahtjeve kvalitetnog DPO-a objediniti u jednoj osobi. Funkciju službenika za zaštitu podataka Feralis vrše profesionalni službenici za zaštitu podataka proširenu uslugama iz područja informacijske sigurnosti (CISO) i upravljanja kontinuitetom poslovanja u krizi (BCM) uz redovno praćenje i podršku odvjetnika specijaliziranog za zaštitu podataka te stručnjaka za veći broj ISO normi.

Feralis usluga vanjskog Službenika za zaštitu podataka predstavlja praktični izbor i isplativo rješenje za sve organizacije koje rizik od mogućih kazni i naknada šteta žele svesti na minimum. MJESEČNA FUNKCIJA SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

Osnovne obveze službenika za zaštitu podataka propisane su Općom uredbom (GDPR) u Poglavlju IV i dodatno objašnjene Smjernicama o službenicima za zaštitu podataka.  Feralis  omogućuju uslugu znatno šireg opsega nego je to propisano samom regulativom a sve u cilju usklađivanja DPO usluge sa stvarnim potrebama tvrtke, sprječavanja incidenata i smanjenja mogućih rizika.

Proširene pogodnosti ugovaraju se prilikom sklapanja ugovora  s  obzirom na stvarnu potrebu.


OSNOVNE USLUGE UKLJUČENE U MJESEČNU FUNKCIJU

 • Obavljanje funkcije sukladno ugovorenom u skladu s odrebama Opće uredbe (GDPR) i primjenjivom regulativom;

 • Revizija usklađenosti poslovanja s Općom uredbom (GDPR);

 • Održavanje organizacijskih mjera zaštite koje predstavljaju osnovni dokaz usklađenosti poslovanja za tvrtku.

 • Neograničen 0-24h pristup ekspertnim stručnjacima Centra Feralis za bilo koja pitanja, savjete i mišljenja u svezi zaštite osobnih podataka
 • Redovno izvještavanje uprave društva
 • Savjetovanje i davanje stručnih mišljenja i uputa
 • Provodi edukaciju zaposlenika
 • Glavna je kontakt točka za sve zaposlenike po pitanjima zaštite podataka u poslovanju
 • Upravljanje cjelokupnom komunikacijom s ispitanicima
 • Kontakt osoba za komunikaciju s nadzornim tijelima
 • U cijelosti nadzire provedbu procjenu utjecaja na zaštitu podataka (DPIA)
 • Upravlja incidentima gubitka ili povrede osobnih podataka
 • Predlaže, razvija i ažurira organizacijske mjere zaštite (politike, procedure i drugo)
 • Upravlja Evidencijama obrade osobnih podataka
 • Regulira i vodi postupanje s Izvršiteljima obrade
 • Sve predviđene usluge i aktivnosti sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR)
 • Sve predviđene aktivnosti sukladno Smjernicama o službenicima Radne skupine za zaštitu podataka iz članka 29.
 • Sve potrebne aktivnosti u skladu s preporukama EU nadzornika za zaštitu podataka (European Data Protection Supervisor-EDPS)
 • Sve potrebne aktivnosti u skladu s preporukama Europskog odbora za zaštitu podataka (European Data Protection Board-EDPB)
 • Doprinosi kontinuitetu poslovanja i procesu planiranja oporavka od katastrofa usklađivanjem kriznih procesa ka Općoj Uredbi

DODATNE POGODNOSTI

 • Mogućnost inicijalnog usklađivanja sa zahtjevima GDPR putem redovne mjesečne usluge vanjskog službenika za zaštitu podataka koja je u tom slučaju tijekom dogovorenog perioda uvećana.

 • Popusti -20% na ISO certifikate iz ponude Feralis Webshop-a
JEDNOKRATNE USLUGE SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

Organizacijama svih veličina (pojedincima, obrtima, udrugama, mikro, malim, srednjim i velikim tvrtkama i drugim organizacijama) stoji na raspolaganju angažiranje profesionalnog službenika za zaštitu podataka za izvršenje pojednih, jednokratnih usluga. 

JEDNOKRATNE USLUGA

 • Revizija usklađenosti cijelog ili dijela poslovanja sa zahtjevima Opće uredbe (GDPR);

 • Utvrđivanje stanja  i prijedlog organizacijske mjere zaštite za točno određenu obradu osobnih podataka.  
  Primjer: revizija i prijedlog uređenja organizacijske mjere zaštite u pitanju videonadzora;

 • Revizija i prijedlog dopuna i izmjena, točno određene, već postojeće organizacijske mjere zaštite.
  Primjer: revizija, prijedlog i dopune i izmjene postojeće politike zaštite osobnih podataka tvrtke;

 • Uređivanje odnosa s vanjskim izvršiteljem. Usluga uključuje provjeru  uskađenosti izvršitelja, izvještaj, prijedlog za uređenje poslovnog odnosa u dijelu zaštite osobnih podataka i druge usluge ovisno o potrebi;

 • Usklađivanje web stranice s zahtjevima Opće uredbe (GDPR);

 • Upravljanje incidentom;

 • Upravljanje zahtjevom ispitanika;

 • Stručno savjetovanje profesionalnog službenika za zaštitu podataka.  Dostupno: inHouse, on-line, putem e-maila i telefona. Najmanja obračunska jedinica: 1h

Više informacija o svakoj pojedinoj usluzi  i pregled ostalih jednokratnih usluga, možete vidjeti u DPO TRGOVINI.TREBATE LI PROFESIONALANU, STRUČNU, RAZUMLJIVU I VAŠIM POTREBAMA PRILAGOĐENU DPO USLUGU, BIRAJTE

SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA FERALIS