DPO eksternalizacija 

 SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA - FERALIS


Službenik za zaštitu podataka (DPO) predstavlja nužnost za svaku onu organizaciju kojoj je važno osiguranje vlastitog poslovanja.

Istodobno ono je i veliki izazov svim organizacijama s obzirom da upravo ova funkcija štiti organizaciju  od mogućih kazni i naknada šteta a pri radu imenovana osoba  treba biti neovisna i ne smije biti u mogućem sukobu interesa. 

Službenik za zaštitu podataka pomaže voditelju ili izvršitelju obrade u svim pitanjima u pogledu zaštite osobnih podataka.

Predstavlja novu funkciju koja zahtijeva specijalizirana pravno-tehnološka znanja i vještine s posebnim naglaskom na razumijevanje poslovnih ciljeva organizacije, a u skladu s njenim financijskim i drugim mogućnostima.
SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA, VANJSKA (EXTERNA) USLUGA

Zbog širine znanja o GDPR, njenog tumačenja, individualne primjene na poslovanje svake organizacije te aktivnosti koje proizlaze iz odgovornosti DPO-a, usluga vanjskog DPO-a predstavlja praktični izbor i isplativo rješenje kod zaštite od mogućih kazni i naknada šteta.

Temeljem Uredbe, raspon dužnosti DPO-a uključuje savjetovanje, edukaciju i nadzor poštivanja Opće uredbe (GDPR) te kao kontakt osoba prema Nadzornom tijelu (AZOP). Službenici za zaštitu osobnih podataka Centra Feralis Vam omogućuje uslugu znatno šireg opsega nego je to propisano Uredbom, a proširene pogodnosti dogovaramo direktno s organizacijom s  obzirom na stvarnu potrebu te organizacije i njenog poslovanja.

Usluga vanjskog Službenika za zaštitu podataka (DPO-a) između ostalog uključuje:

 • Neograničen 0-24h pristup ekspertnim stručnjacima Centra Feralis za bilo koja pitanja, savjete i mišljenja u svezi zaštite osobnih podataka
 • Redovno izvještavanje uprave društva
 • Savjetovanje i davanje stručnih mišljenja i uputa
 • Provodi edukaciju zaposlenika
 • Glavna je kontakt točka za sve zaposlenike po pitanjima zaštite podataka u poslovanju
 • Upravljanje cjelokupnom komunikacijom s ispitanicima
 • Kontakt osoba za komunikaciju s nadzornim tijelima
 • U cijelosti nadzire provedbu procjenu utjecaja na zaštitu podataka (DPIA)
 • Upravlja incidentima gubitka ili povrede osobnih podataka
 • Predlaže, razvija i ažurira organizacijske mjere zaštite (politike, procedure i drugo)
 • Upravlja Evidencijama obrade osobnih podataka
 • Regulira i vodi postupanje s Izvršiteljima obrade
 • Doprinosi kontinuitetu poslovanja i procesu planiranja oporavka od katastrofa usklađivanjem kriznih procesa ka Općoj Uredbi

Dodatne pogodnosti uključene u uslugu vanjskog Službenika za zaštitu podataka (DPO-a):

 • Besplatna godišnja edukacija „Primjena GDPR“ za sve zaposlenike

 • Popusti -50% na usluge iz područja informacijske sigurnosti u Feralis Webshop-u
  • CISO savjetovanje
  • Provjera ranjivosti web stranice
  • CISO - ostale usluge

 • Popusti -20% na ISO certifikate iz ponude Feralis Webshop-a

 • Popusti -20% na na edukacije i radionice iz Feralis ponude edukacije


Feralis u svojoj ponudi vanjskog Službenika za zaštitu podataka  nudi jedinstvenu DPO funkciju proširenu uslugama iz područja informacijske sigurnosti (CISO) i upravljanja kontinuitetom poslovanja u krizi (BCM) uz redovno praćenje i podršku odvjetnika specijaliziranog za zaštitu podataka.

Službenik za zaštitu podataka Feralis: Ines I Marko Krečak dpo@feralis.hr