Data Protection Officer (DPO)

 SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA - FERALIS

CJELOVITO GDPR RJEŠENJE

Službenik za zaštitu podataka (DPO) predstavlja GDPR obvezu za mnoga poslovanja ali i nužnost za svaku  organizaciju kojoj je važno osiguranje vlastitog poslovanja od mogućih kazni i naknada šteta u području zaštite osobnih podataka.

DPO je nova funkcija  koja zahtjeva specijalizirana pravno-tehnološka znanja i vještine. Zbog potrebne širine znanja o zaštiti podataka koje nadilazi samo poznavanje Opće uredbe (GDPR) funkciju službenika za zaštitu podataka Feralis vrše profesionalni službenici za zaštitu podataka sa timom sastavljenim od stručnjaka u području prava, informacijske sigurnosti, upravljanja kontinuitetom poslovanja u krizi (BCM) uz redovno praćenje i podršku odvjetnika specijaliziranog za zaštitu podataka te stručnjaka za veći broj ISO normi.

❗️POSEBNA POGODNOST 
Ugovaranjem mjesečne funkcije omogućavamo posebnu pogodnost BESPLATNOG usklađivanja poslovanja sa zahtjevima GDPR tijekom prve godine vršenja  funkcije.


Osnovne obveze službenika za zaštitu podataka propisane su Općom uredbom (GDPR) u Poglavlju IV i dodatno objašnjene Smjernicama o službenicima za zaštitu podataka.  Feralis  omogućuju uslugu znatno šireg opsega nego je to propisano samom regulativom a sve u cilju usklađivanja DPO usluge sa stvarnim potrebama tvrtke, sprječavanja incidenata i smanjenja mogućih rizika. 

Proširene pogodnosti ugovaraju se prilikom sklapanja ugovora  s  obzirom na stvarnu potrebu poslovnog subjekta.


OSNOVNE USLUGE UKLJUČENE U MJESEČNU FUNKCIJU

 • Revizija usklađenosti poslovanja s Općom uredbom (GDPR);
 • Razvija i predlaže organizacijske mjere zaštite (politike, procedure i drugo)
 • Provodi redovna preispitivanja, dopune i izmnene uspostavljenih mjera zaštite (politike, procedure i drugo)
 • Usklađuje interne akte organizacije sa zahtjevima GDPR
 • Priprema porebne obavijesti o obradi osobnih podataka
 • Utvrđuje legitimni interes i provodi potrebne postupke i procedure
 • Provodi test razmjernosti i redovnog ga preispituje
 • Upravlja Evidencijama obrade osobnih podataka
 • Regulira i vodi postupanje s Izvršiteljima obrade
 • Neograničen 0-24h pristup stručnjacima Centra Feralis za bilo koja pitanja, savjete i mišljenja u svezi zaštite osobnih podataka
 • Redovno izvještavanje uprave društva
 • Savjetovanje i davanje stručnih mišljenja i uputa
 • Provodi edukaciju zaposlenika
 • Glavna je kontakt točka za sve zaposlenike po pitanjima zaštite podataka u poslovanju
 • Upravljanja  komunikacijom s ispitanicima, odgovara na njihove upite i zahtjeve
 • Kontakt osoba za komunikaciju s nadzornim tijelima
 • Nadzire provedbu procjenu utjecaja na zaštitu podataka (DPIA)
 • Upravlja incidentima gubitka ili povrede osobnih podataka
 • Sve predviđene usluge i aktivnosti sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR)
 • Sve predviđene aktivnosti sukladno Smjernicama o službenicima Radne skupine za zaštitu podataka iz članka 29.
 • Sve potrebne aktivnosti u skladu s preporukama EU nadzornika za zaštitu podataka (European Data Protection Supervisor-EDPS)
 • Sve potrebne aktivnosti u skladu s preporukama Europskog odbora za zaštitu podataka (European Data Protection Board-EDPB)

DODATNE POGODNOSTI

Organizacijama svih veličina (pojedincima, obrtima, udrugama, mikro, malim, srednjim i velikim tvrtkama i drugim organizacijama) stoji na raspolaganju angažiranje profesionalnog službenika za zaštitu podataka za izvršenje pojednih, jednokratnih usluga. 

OSNOVNE JEDNOKRATNE USLUGE

  • Revizija usklađenosti cijelog ili dijela poslovanja sa zahtjevima Opće uredbe (GDPR) - uključuje pripremu prijedloga dopune i izmjene postojećih organizacijskih mjera zaštite (postojeći dokumenti kojima se interno regulira postupanje u vezi obrade osobnih podataka) te pripremu novih prijedloga i stručno savjetovanje;

  • Vanjski izvršitelji - uređivanje odnosa s vanjskim izvršiteljem sukladno GDPR. 

  • WEB stranica - usklađivanje sa zahtjevima Opće uredbe (GDPR) uključuje pripremu prijedloga Poltike privatnosti, Politke kolačića i stručno savjetovanje

  • Videonadzor - usklađivanje sa zahtjevima GDPR, uključuje pripremu svih prijedloga organizacijskih mjera zaštite 

  • Upravljanje zahtjevima ispitanika -rješavanje postavljenih zahtjeva od strane ispitanika (klijenti, građani).

  • Stručno savjetovanje na sat - jednokratno, ugovoreno, praćenje projekata. Dostupno: inHouse, on-line, putem e-maila i telefona. 

Funkciju službenika za zaštitu podataka vrši tim stručnjaka kojeg čine pravnici, odvjetnik, stručnjak za informacijsku sigurnost i stručnjak za upravljanje kontinuitetom poslovanja u krizi na čelu s iskusnim (20 god) profesionalnim službenikom za zaštitu podataka Ines i Markom Krečak koji su osim visokog obrazovanja u pravnom i društvenom području završili međunarodnu edukaciju stručnjaka za privatnost CIPP/E - Certified Information Privacy Professional/Europe, edukaciju nacionalnog tijela za zaštitu podataka (AZOP), članovi su European Association of Data Protection Professionals, International Association of Privacy Professionals (IAPP), te su predstavnici Republike Hrvatske u Europskoj federaciji službenika za zaštitu podataka (European Federation of Data Protection Officers -EFDPO) gdje su članovi tri značajna odbora: Odbor za zaštitu podataka & AI, Odbor za zaštitu podatka o zdravlju te Odbor za sprečavanje sprječavanje restrikcija nacionalnih zakonodavstva u pitanju pravnog savjetovanja službenika za zaštitu podatka u svezi zaštite osobnih podataka. Kontinuirano se usavršavaju u svom radu te su nositelji su brojnih drugih certifikata i uvjerenja.

Stručnost i kompetenciju dokazali su kroz brojne značajne projekte od kojih izdvajamo uređenje zaštite osobnih podataka na prvom AI projektu Hrvatske Vlade u suradnji s privatnim sektorom „ANDRIJA DIGITALNI ASISTENT“, uređenje zaštite osobnih podataka una projektu redizajna sustava E-GRAĐANI te je tako sada omogućen  jednostavniji pristup sustavu bez brojnih privola korisnika, utjecaj na redizajn elektronskog potpisa koji tako sada više ne sadrži OIB korisnika, prihvaćene predložene izmjene  u Prijedlogu Pravilnika o sadržaju i izgledu detektivske iskaznice privatnog detektiva u dijelu koji se odnosi na vizual iskaznice  i osobne podatke detektiva te drugo.

Zbog visoke stručnosti naši službenici za zaštitu podataka sudionici su brojnih međunarodnih i domaćih stručnih konferencija i događaja, od kojih izdvajamo:
- predavači i partneri Veleučilišta u Rijeci u programu cjeloživotnog obrazovanja službenika za zaštitu podataka
- predavači na Adriatic City Security Conference
- predavači i panelisti na Security Professionals Community
- delegati na PrivSec Conference, London
- predavači i panelisti na Međunarodnim panel diskusijama u organizaciji European Federation of Data Protection Officers
- predavanja u organizaciji COTRUGLI BUSINESS SCHOOL:  "GDPR i Marketing"
- predavanja u organizaciji RIS: "GDPR i Nabava"
- predavanja u organizaciji Veleučilišta u Rijeci
- predavanja u organizaciji Centra za obrazovanje Verlag Dashofer
- glavni govornici uz EU povjerenika za zaštitu podataka na Međunarodnoj konferenciji „Digitalna transformacija i zaštita podataka u doba globalne pandemije“
- predavači na Međunarodnom savjetovanju i "Kritične infrastrukture: Sigurnost vode i javne vodoopskrbe" i seminaru "Videonadzor javnih površina" u organizaciji Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj u Zagrebu 

Službenici za zaštitu podataka Feralis redovno objavljuju kolumne o zaštiti podataka u Glasu Istre Novine, poslovnom regionalnom portalu SEEBiz,  poslovnom portalu Poslovni Puls te na službenim stranicama Europske federacije službenika za zaštitu podataka

Dali su nam svoje povjerenje:
PROFESIONALANA, STRUČNA I POSEBNO PRILAGOĐENA POTREBAMA POSLOVNOG SUBJEKTA USLUGA

SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA FERALIS