Data Protection Officer (DPO)

 SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA - FERALIS

CJELOVITO GDPR RJEŠENJE

dpoProfesionalna DPO usluga namijenjena je tvrtkama i organizacijama svih veličina i djelatnosti koje trebaju imenovati službenika za zaštitu podataka prema Općoj uredbi (GDPR) ili to žele učiniti radi zaštite svog poslovanja.

Cilj usluge je osigurati kontinuiranu usklađenost obrade osobnih podataka s GDPR-om i drugim relevantnim zakonima i propisima.

Usluga uključuje izvršavanje svih propisanih obveza prema Općoj uredbi, a posebno redovito preispitivanje i ažuriranje mjera zaštite osobnih podataka. Prilagođavamo i uspostavljamo nove mjere prema specifičnim potrebama Vaše organizacije te kontinuirano pratimo rad kako bi se obrade pravovremeno i na ispravan način uskladile, uključujući reguliranje i praćenje odnosa s vanjskim izvršiteljima obrade. Također, pružamo redovitu edukaciju zaposlenika. Osiguravamo suradnju s nadzornim tijelom, odgovaramo na upite i zahtjeve korisnika vezane uz obradu osobnih podataka te rješavamo incidente.

Naša sveobuhvatna podrška i savjetovanje pokrivaju sve aspekte primjene GDPR-a i drugih primjenjivih propisa na zaštitu podataka, uključujući izradu prijedlog potrebne dokumentacije i procedura.

 

POTREBNA RAZINA EDUKACIJE

Suočeni s obvezom imenovanja službenika za zaštitu podataka, mnoge organizacije prepoznaju izazov pronalaženja osobe koja posjeduje specifična znanja iz zaštite osobnih podataka, nacionalnih i međunarodnih propisa te informatike. Regulativa ne zahtijeva formalnu edukaciju, već traži stručnjake s dubinskim znanjem i razumijevanjem potrebnih područja.

Pronalazak jedne osobe s cijelim spektrom specifičnih znanja često je težak, a osiguravanje sigurnosti organizacije od mogućih propusta, koji mogu rezultirati visokim kaznama i naknadama štete, zahtijeva iznimno visoku razinu stručnosti. Feralis je iz tog razloga oformio tim stručnjaka predvođenih vodećim službenikom za zaštitu podataka Ines Krečak. Svaki član našeg tima specijaliziran je za svoje područje i redovito se usavršava.

SUKOB INTERESA

Važno je napomenuti da službenik za zaštitu podataka ne smije biti u sukobu interesa.

Primjerice, direktor tvrtke, rukovoditelj pravne službe, voditelj financija ili odvjetnik organizacije ne mogu obavljati tu funkciju. Vanjski službenik za zaštitu podataka često je najbolji izbor za osiguranje nepristranosti i profesionalnosti.

Svaka tvrtka teži zaštiti svog poslovanja od mogućih visokih kazni. Feralis tim, prepoznat po svojoj visokoj stručnosti i profesionalnosti, pravi je izbor za osiguranje usklađenosti s GDPR-om i zaštitu od potencijalnih posljedica. Naša stručnost dokazana je kroz brojene projekte od kojih posebice izdvajamo uspješno uređenje zaštite osobnih podataka u redizajniranom sustavu E-Građani, što je građanima omogućilo jednostavniju i sigurniju interakciju bez brojnih privola.

DPO USLUGE UKLJUČENE U MJESEČNU NAKNADU


Osnovne obveze službenika za zaštitu podataka propisane su Općom uredbom (GDPR) u Poglavlju IV i dodatno objašnjene Smjernicama o službenicima za zaštitu podataka.  Feralis  omogućuju uslugu znatno šireg opsega nego je to propisano samom regulativom a sve u cilju usklađivanja DPO usluge sa stvarnim potrebama tvrtke, sprječavanja incidenata i smanjenja mogućih rizika. Proširene pogodnosti ugovaraju se prilikom sklapanja ugovora  s  obzirom na stvarnu potrebu poslovnog subjekta.

Uključene usluge:

 • Revizija usklađenosti poslovanja s Općom uredbom (GDPR);
 • Razvija i predlaže organizacijske mjere zaštite (politike, procedure i drugo)
 • Provodi redovna preispitivanja, dopune i izmnene uspostavljenih mjera zaštite (politike, procedure i drugo)
 • Usklađuje interne akte organizacije sa zahtjevima GDPR
 • Priprema porebne obavijesti o obradi osobnih podataka
 • Utvrđuje legitimni interes i provodi potrebne postupke i procedure
 • Provodi test razmjernosti i redovnog ga preispituje
 • Upravlja Evidencijama obrade osobnih podataka
 • Regulira i vodi postupanje s Izvršiteljima obrade
 • Neograničen 0-24h pristup stručnjacima Centra Feralis za bilo koja pitanja, savjete i mišljenja u svezi zaštite osobnih podataka
 • Redovno izvještavanje uprave društva
 • Savjetovanje i davanje stručnih mišljenja i uputa
 • Provodi edukaciju zaposlenika
 • Glavna je kontakt točka za sve zaposlenike po pitanjima zaštite podataka u poslovanju
 • Upravljanja  komunikacijom s ispitanicima, odgovara na njihove upite i zahtjeve
 • Kontakt osoba za komunikaciju s nadzornim tijelima
 • Nadzire provedbu procjenu utjecaja na zaštitu podataka (DPIA)
 • Upravlja incidentima gubitka ili povrede osobnih podataka
 • Sve predviđene usluge i aktivnosti sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR)
 • Sve predviđene aktivnosti sukladno Smjernicama o službenicima Radne skupine za zaštitu podataka iz članka 29.
 • Sve potrebne aktivnosti u skladu s preporukama EU nadzornika za zaštitu podataka (European Data Protection Supervisor-EDPS)
 • Sve potrebne aktivnosti u skladu s preporukama Europskog odbora za zaštitu podataka (European Data Protection Board-EDPB)

Odaberite Feralis tim službenika za zaštitu podataka za vrhunsku uslugu koja Vam osigurava  usklađenost s GDPR-om i štiti Vaše poslovanje.

Funkciju službenika za zaštitu podataka vrši tim stručnjaka kojeg čine pravnici, odvjetnik, stručnjak za informacijsku sigurnost i stručnjak za upravljanje kontinuitetom poslovanja u krizi na čelu s iskusnim (20 god) profesionalnim službenikom za zaštitu podataka Ines i Markom Krečak koji su osim visokog obrazovanja u pravnom i društvenom području završili međunarodnu edukaciju stručnjaka za privatnost CIPP/E - Certified Information Privacy Professional/Europe, edukaciju nacionalnog tijela za zaštitu podataka (AZOP), članovi su European Association of Data Protection Professionals, International Association of Privacy Professionals (IAPP), te su predstavnici Republike Hrvatske u Europskoj federaciji službenika za zaštitu podataka (European Federation of Data Protection Officers -EFDPO) gdje su članovi tri značajna odbora: Odbor za zaštitu podataka & AI, Odbor za zaštitu podatka o zdravlju te Odbor za sprečavanje sprječavanje restrikcija nacionalnih zakonodavstva u pitanju pravnog savjetovanja službenika za zaštitu podatka u svezi zaštite osobnih podataka. Kontinuirano se usavršavaju u svom radu te su nositelji su brojnih drugih certifikata i uvjerenja.

Stručnost i kompetenciju dokazali su kroz brojne značajne projekte od kojih izdvajamo uređenje zaštite osobnih podataka na prvom AI projektu Hrvatske Vlade u suradnji s privatnim sektorom „ANDRIJA DIGITALNI ASISTENT“, uređenje zaštite osobnih podataka una projektu redizajna sustava E-GRAĐANI te je tako sada omogućen  jednostavniji pristup sustavu bez brojnih privola korisnika, utjecaj na redizajn elektronskog potpisa koji tako sada više ne sadrži OIB korisnika, prihvaćene predložene izmjene  u Prijedlogu Pravilnika o sadržaju i izgledu detektivske iskaznice privatnog detektiva u dijelu koji se odnosi na vizual iskaznice  i osobne podatke detektiva te drugo.

Zbog visoke stručnosti naši službenici za zaštitu podataka sudionici su brojnih međunarodnih i domaćih stručnih konferencija i događaja, od kojih izdvajamo:
- predavači i partneri Veleučilišta u Rijeci u programu cjeloživotnog obrazovanja službenika za zaštitu podataka
- predavači na Adriatic City Security Conference
- predavači i panelisti na Security Professionals Community
- delegati na PrivSec Conference, London
- predavači i panelisti na Međunarodnim panel diskusijama u organizaciji European Federation of Data Protection Officers
- predavanja u organizaciji COTRUGLI BUSINESS SCHOOL:  "GDPR i Marketing"
- predavanja u organizaciji RIS: "GDPR i Nabava"
- predavanja u organizaciji Veleučilišta u Rijeci
- predavanja u organizaciji Centra za obrazovanje Verlag Dashofer
- glavni govornici uz EU povjerenika za zaštitu podataka na Međunarodnoj konferenciji „Digitalna transformacija i zaštita podataka u doba globalne pandemije“
- predavači na Međunarodnom savjetovanju i "Kritične infrastrukture: Sigurnost vode i javne vodoopskrbe" i seminaru "Videonadzor javnih površina" u organizaciji Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj u Zagrebu 

Službenici za zaštitu podataka Feralis redovno objavljuju kolumne o zaštiti podataka u Glasu Istre Novine, poslovnom regionalnom portalu SEEBiz,  poslovnom portalu Poslovni Puls te na službenim stranicama Europske federacije službenika za zaštitu podataka

Dali su nam svoje povjerenje:KONTAKTIRAJTE NAS JOŠ DANAS. VAŠ SMO POUZDANI PARTNER!