DPO eksternalizacija 

 SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA - FERALIS


Službenik za zaštitu podataka (DPO) predstavlja nužnost za svaku onu organizaciju kojoj je važno osiguranje vlastitog poslovanja.

Istodobno ono predstavlja i veliki izazov organizacijama s obzirom da upravo ova funkcija štiti organizaciju  od mogućih kazni i naknada šteta a pri radu imenovana osoba  treba biti neovisna i ne smije biti u mogućem sukobu interesa. 

Feralis omogućuje uslugu profesionalnog službenika za zaštitu podataka (DPO-a) a organizacije mogu birati između tri (3) razine usluge:

1.  Vanjski službenik za zaštitu podataka (DPO), redovna funkcija

2.  Ugovorna podrške za imenovanog (vlastitog) službenika za zaštitu podataka (DPO-a)

3.  Savjetovanje profesionalnog službenika za zaštitu podataka (DPO-a)
SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA, VANJSKA (EXTERNA) USLUGA

1. VANJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Zbog širine znanja o GDPR, njenog tumačenja, individualne primjene na poslovanje svake organizacije te aktivnosti koje proizlaze iz odgovornosti DPO-a, usluga vanjskog DPO-a predstavlja praktični izbor i isplativo rješenje kod zaštite od mogućih kazni i naknada šteta.

2. UGOVORNA PODRŠKA ZA IMENOVANOG (VLASTITOG) SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA
Za organizacije koje imaju vlastitog DPO, dostupan je program stalne podrške savjetovanja te pomoći u slučaju kršenja Uredbe i zahtjeva ispitanika. Program se kreira individualno prema potrebama i mogućnostima organizacije.

3. SAVJETOVANJE PROFESIONALNOG SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA
Kada je DPO u organizaciji treba povremenu online podršku, u ponudi Feralis webshop-a je više različitih fleksibilnih usluga bez ugovorne obveze.


Temeljem Uredbe, raspon dužnosti DPO-a uključuje savjetovanje, edukaciju i nadzor poštivanja GDPR te kao kontakt osoba prema Nadzornom tijelu. Službenici za zaštitu osobnih podataka Centra Feralis Vam omogućuje uslugu znatno šireg opsega nego je to propisano Uredbom, a proširene pogodnosti dogovaramo direktno s Vama s obzirom na stvarnu potrebu vaše organizacije i njenog poslovanja.


Usluga vanjskog DPO-a i ugovorene podrške između ostalog uključuje:

 • Neograničen 0-24h pristup ekspertnim stručnjacima Centra Feralis za bilo koja pitanja, savjete i mišljenja u svezi zaštite osobnih podataka
 • Redovno izvještavanje uprave društva
 • Savjetovanje i davanje stručnih mišljenja i uputa
 • Provodi edukaciju zaposlenika
 • Glavna je kontakt točka za sve zaposlenike po pitanjima zaštite podataka u poslovanju
 • Upravljanje cjelokupnom komunikacijom s ispitanicima
 • Kontakt osoba za komunikaciju s nadzornim tijelima
 • U cijelosti nadzire provedbu procjenu utjecaja na zaštitu podataka (DPIA)
 • Upravlja incidentima gubitka ili povrede osobnih podataka
 • Predlaže, razvija i ažurira organizacijske mjere zaštite (politike, procedure i drugo)
 • Upravlja Evidencijama obrade osobnih podataka
 • Regulira i vodi postupanje s Izvršiteljima obrade
 • Doprinosi kontinuitetu poslovanja i procesu planiranja oporavka od katastrofa usklađivanjem kriznih procesa ka Općoj Uredbi

Feralis u svojoj ponudi vanjskog Službenika za zaštitu podataka  nudi jedinstvenu DPO funkciju proširenu uslugama iz područja informacijske sigurnosti (CISO) i upravljanja kontinuitetom poslovanja u krizi (BCM) uz redovno praćenje i podršku odvjetnika specijaliziranog za zaštitu podataka.

Službenik za zaštitu podataka Feralis: Ines I Marko Krečak dpo@feralis.hr