DPO vanjski

 SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA - FERALIS


Službenik za zaštitu podataka (DPO) predstavlja GDPR obvezu za mnoga poslovanja ali i nužnost za svaku  organizaciju kojoj je važno osiguranje vlastitog poslovanja od mogućih kazni i naknada šteta u području zaštite osobnih podataka.

DPO je nova funkcija  koja zahtjeva specijalizirana pravno-tehnološka znanja i vještine s posebnim naglaskom na razumijevanje poslovnih ciljeva. Istodobno je i veliki izazov svim organizacijama s obzirom  na ulogu koju imenovana osoba ima u organizaciji a uzimajući u obzir činjenicu da osoba treba imati posebna znanja i iskustvo u radu kako bi mogla odgovoriti na postavljene zahtjeve.

Zbog potrebne širine znanja o zaštiti podataka koje nadilazi samo poznavanje Opće uredbe (GDPR),
primjenjivih smjernica i mišljenja i iskustva u radu, teško je kvalitetno sve zahtjeve kvalitetnog DPO-a objediniti u jednoj osobi. Funkciju službenika za zaštitu podataka Feralis vrše profesionalni službenici za zaštitu podataka proširenu uslugama iz područja informacijske sigurnosti (CISO) i upravljanja kontinuitetom poslovanja u krizi (BCM) uz redovno praćenje i podršku odvjetnika specijaliziranog za zaštitu podataka te stručnjaka za veći broj ISO normi.


ONDA KADA POSLOVE SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA ŽELITE PREPUSTITI PROFESIONALNOM TIMU

Feralis usluga vanjskog Službenika za zaštitu podataka predstavlja praktični izbor i isplativo rješenje za sve organizacije koje brigu o zaštiti osobnih podataka i usklađenosti s Općom uredbom (GDPR) žele povjeriti profesionalicima te rizik od mogućih kazni i naknada šteta svesti na minimum. 


SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA FERALIS, USLUGE:

Osnovne obveze službenika za zaštitu podataka propisane su Općom uredbom (GDPR) u Poglavlju IV i dodatno objašnjene Smjernicama o službenicima za zaštitu podataka.  Feralis  omogućuju uslugu znatno šireg opsega nego je to propisano samom regulativom a sve u cilju usklađivanja DPO usluge sa stvarnim potrebama tvrtke, sprječavanja incidenata i smanjenja mogućih rizika. 

Proširene pogodnosti ugovaraju se prilikom sklapanja ugovora  s  obzirom na stvarnu potrebu poslovnog subjekta.


OSNOVNE USLUGE UKLJUČENE U MJESEČNU FUNKCIJU

 • Revizija usklađenosti poslovanja s Općom uredbom (GDPR);
 • Razvija i predlaže organizacijske mjere zaštite (politike, procedure i drugo)
 • Provodi redovna preispitivanja, dopune i izmnene uspostavljenih mjera zaštite (politike, procedure i drugo)
 • Usklađuje interne akte organizacije sa zahtjevima GDPR
 • Priprema porebne obavijesti o obradi osobnih podataka
 • Utvrđuje legitimni interes i provodi potrebne postupke i procedure
 • Provodi test razmjernosti i redovnog ga preispituje
 • Upravlja Evidencijama obrade osobnih podataka
 • Regulira i vodi postupanje s Izvršiteljima obrade
 • Neograničen 0-24h pristup stručnjacima Centra Feralis za bilo koja pitanja, savjete i mišljenja u svezi zaštite osobnih podataka
 • Redovno izvještavanje uprave društva
 • Savjetovanje i davanje stručnih mišljenja i uputa
 • Provodi edukaciju zaposlenika
 • Glavna je kontakt točka za sve zaposlenike po pitanjima zaštite podataka u poslovanju
 • Upravljanja  komunikacijom s ispitanicima, odgovara na njihove upite i zahtjeve
 • Kontakt osoba za komunikaciju s nadzornim tijelima
 • Nadzire provedbu procjenu utjecaja na zaštitu podataka (DPIA)
 • Upravlja incidentima gubitka ili povrede osobnih podataka
 • Sve predviđene usluge i aktivnosti sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR)
 • Sve predviđene aktivnosti sukladno Smjernicama o službenicima Radne skupine za zaštitu podataka iz članka 29.
 • Sve potrebne aktivnosti u skladu s preporukama EU nadzornika za zaštitu podataka (European Data Protection Supervisor-EDPS)
 • Sve potrebne aktivnosti u skladu s preporukama Europskog odbora za zaštitu podataka (European Data Protection Board-EDPB)

DODATNE POGODNOSTI

Organizacijama svih veličina (pojedincima, obrtima, udrugama, mikro, malim, srednjim i velikim tvrtkama i drugim organizacijama) stoji na raspolaganju angažiranje profesionalnog službenika za zaštitu podataka za izvršenje pojednih, jednokratnih usluga. 

OSNOVNE JEDNOKRATNE USLUGE
  • Revizija usklađenosti cijelog ili dijela poslovanja sa zahtjevima Opće uredbe (GDPR) - uključuje pripremu prijedloga dopune i izmjene postojećih organizacijskih mjera zaštite (postojeći dokumenti kojima se interno regulira postupanje u vezi obrade osobnih podataka) te pripremu novih prijedloga i stručno savjetovanje;

  • Vanjski izvršitelji - uređivanje odnosa s vanjskim izvršiteljem sukladno GDPR. 

  • WEB stranica - usklađivanje sa zahtjevima Opće uredbe (GDPR) uključuje pripremu prijedloga Poltike privatnosti, Politke kolačića i stručno savjetovanje

  • Videonadzor - usklađivanje sa zahtjevima GDPR, uključuje pripremu svih prijedloga organizacijskih mjera zaštite 

  • Upravljanje zahtjevima ispitanika;

  • Stručno savjetovanje - jednokratno, ugovoreno, praćenje projekata. Dostupno: inHouse, on-line, putem e-maila i telefona. Najmanja obračunska jedinica: 1h

TKO JE FERALIS SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA?

Funkciju službenika za zaštitu podataka vrši tim stručnjaka kojeg čine pravnici, odvjetnik, stručnjak za informacijsku sigurnost i stručnjak za upravljanje kontinuitetom poslovanja u krizi na čelu s iskusnim (20 god) profesionalnim službenikom za zaštitu podataka Ines i Markom Krečak koji su osim visokog obrazovanja u pravnom i društvenom području završili međunarodnu edukaciju stručnjaka za privatnost CIPP/E - Certified Information Privacy Professional/Europe, edukaciju nacionalnog tijela za zaštitu podataka (AZOP), članovi su European Association of Data Protection Professionals, International Association of Privacy Professionals, te predstavnici Republike Hrvatske u European Federation of Data Protection Officers (EFDPO)organizaciji gdje su članovi tri značajna odbora: Odbor za zaštitu podataka & AI, Odbor za zaštitu podatka o zdravlju te Odbor za sprečavanje sprječavanje restrikcija nacionalnih zakonodavstva u pitanju pravnog savjetovanja službenika za zaštitu podatka u svezi zaštite osobnih podataka. Kontinuirano se usavršavaju u svom radu te su nositelji su brojnih drugih certifikata i uvjerenja.

Zbog visoke stručnosti naši službenici za zaštitu podataka sudionici su brojnih međunarodnih i domaćih stručnih konferencija i događaja, od kojih izdvajamo:

- predavači na Adriatic City Security Conference
- predavači i panelisti na Security Professionals Community
- delegati na PrivSec Conference, London
- predavači i panelisti na Međunarodnim panel diskusijama u organizaciji European Federation of Data Protection Officers
- predavanja u organizaciji COTRUGLI BUSINESS SCHOOL:  "GDPR i Marketing"
- predavanja u organizaciji RIS: "GDPR i Nabava"
- predavanja u organizaciji Veleučilišta u Rijeci
- predavanja u organizaciji Centra za obrazovanje Verlag Dashofer
- glavni govornici uz EU povjerenika za zaštitu podataka na Međunarodnoj konferenciji „Digitalna transformacija i zaštita podataka u doba globalne pandemije“
- predavači na Međunarodnom savjetovanju i "Kritične infrastrukture: Sigurnost vode i javne vodoopskrbe" i seminaru "Videonadzor javnih površina" u organizaciji Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj u Zagrebu 


Stručnost i kompetenciju dokazujemo kroz brojne značajne projekte od kojih izdvajamo uređenje zaštite osobnih podataka na prvom AI projektu Hrvatske Vlade u suradnji s privatnim sektorom „ANDRIJA DIGITALNI ASISTENT“, uređenje zaštite osobnih podataka u suradnji s Agencijom za zaštitu podataka (AZOP) na projektu redizajna sustava E-GRAĐANI te je tako sada omogućen  jednostavniji pristup sustavu bez brojnih privola korisnika, utjecaj na redizajn elektronskog potpisa koji tako sada više ne sadrži OIB korisnika, prihvaćene predložene izmjene  u Prijedlogu Pravilnika o sadržaju i izgledu detektivske iskaznice privatnog detektiva u dijelu koji se odnosi na vizual iskaznice  i osobne podatke detektiva te drugo.

Službenici za zaštitu podataka Feralis redovno objavljuju kolumne o zaštiti podataka u Glasu Istre Novine, poslovnom regionalnom portalu SEEBiz,  poslovnom portalu Poslovni Puls te na službenim stranicama Europske federacije službenika za zaštitu podataka


 
PROFESIONALANA, STRUČNA I POSEBNO PRILAGOĐENA POTREBAMA POSLOVNOG SUBJEKTA USLUGA

SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA FERALIS