Tečaj: Službenik za zaštitu podataka, razina II


Trajanje: 18h 

Preporuka:

Prvi dan: 6 sati
Drugi dan: 6 sati
Treći dan: 4 sata
Četvrti dan: 2 sata 

U dogovoru s kandidatom raspored trajanja edukacije moguće je rasporediti drugačije.

Način održavanja: InHouse, OnLine

Službenik za zaštitu podataka, razina II predstavlja potrebna znanja, vještine i sposobnosti za praksu službenika za zaštitu podataka, kako u subjektima i tijelima tako i kao samostalnim profesionalcima. Program ima za cilj omogućiti službenicima za zaštitu podataka potrebno znanje za samostalno obavljanje poslova iz njihove nadležnosti i primjenu tog znanja u praksi.

Program ima mogućnost daljnjeg praćenja kandidata u radu.

PROGRAM:

 • Institucije
 • Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) 
 • EU odbor za zaštitu podataka (EDPB)
 • EU nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)
 • Agencija za zaštitu podataka (AZOP)
 • Komunikacija sa institucijama i tijelima
 • EDPB smjernice i njihova primjena
 • Zaštita podataka
 • Glavni koncepti
 • Načela obrade osobnih podataka i primjena tih načela u praksi 
 • Izazovi s kojima se susrećemo kod primjene načela
 • Primjeri iz prakse
 • Sigurnost obrade osobnih podataka
 • Tehničke i organizacijske mjere zaštite
 • Službenik za zaštitu podataka
 • Vježba
  • Obrada osobnih podataka
  • Zakonitost obrade osobnih podataka
  • Obrada svakog od mogućih osnova za valjanost obrade
  • Primjeri iz prakse 
  • Izazovi s kojima se susrećemo pri utvrđivanju valjane osnove
  • Utvrđivanje legitimnog interesa, pretpostavke i procedure za njegovu valjanost
  • Vježba: utvrđivanje legitimnog interesa i prijedlog procedura
  • Privola i pretpostavke za njezinu valjanost
  • Izazovi s kojima se susrećemo kod primjene privole, primjeri iz prakse
  • Evidencija aktivnosti obrade, pretpostavke za vođenje, način vođenja, primjeri
  • Procjena učinka na zaštitu podataka i prethodno savjetovanje
  • Vježba na primjeru iz prakse
  • Izvršitelji obrade, definiranje izvršitelja, odgovornost i uređenje odnosa
  • Podizvršitelji obrade
  • Izazovi s kojima se susrećemo pri uređenju odnosa s izvršiteljima
  • Primjeri iz prakse
  • Međunarodni prijenos podataka, modeli

  • Obrada osobnih podataka u kontekstu slobode izražavanja i medija
  • Objava fotografije i GDPR
  • Društvene mreže i GDPR
  • Obrada osobnih podataka u kontekstu tijela javne vlasti
  • Obrada osobnih podataka u kontekstu javnih dokumenata tijela javne vlasti
  • Videonadzor, obrada osobnih podataka, upute i preporuke
  • WEB stranica, obrada osobnih podataka, upute i preporuke

  • Obrada osobnih podataka o zdravlju u kontekstu izvanredne situacije izazvane COVID-19 virusom
   • Prava ispitanika
   • Pregled svih Prava ispitanika sukladno GDPR s primjerima
   • Pružanje informacija o obradi osobnih podataka, kada, kako i na koji način 
   • Primjeri iz prakse 
   • Pristup osobnim podacima, kada je sve potrebno osigurati pristup, načini pristupa, nakade
   • Brisanje i pravo na zaborav, kada se može ostvariti, na koji način, primjeri iz prakse
   • Automatizirano donošenje odluka, uključujući profiliranje
   • Prigovor u svezi s obradom
   • Komunikacija s ispitanicima
   • Pravo na prigovor nadzornom tijelu
   • Povreda osobnih podataka
   • Povreda osobnih podataka, obavještavanje ispitanika, izvještavanje nadzornog tijela
   • Izazovi s kojima se susrećemo kod povrede osobnih podataka 
   • Primjeri iz prakse
   • Nadzorno tijelo i njihovo ovlaštenje u radu sa subjektima i tijelima u RH
   • Postupak nadzora
   • Kršenje GDPR 
   • Primjeri iz prakse i analiza nastalih povreda
   • Moguće novčane kazne
   • Moguće naknade ispitanicima
   • Primjeri iz prakse 

   • Rasprava 

   • Vježbe