Zaštita podataka, GDPR i informacijska sigurnost

SEMINARI, PREDAVANJA I RADIONICE


Seminari, predavanja i radionice mogu biti odabrane iz unaprijed pripremljenog izbora i prema dogovoru na teme iz područja zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti.

Dostupne su inHouse i onLine

Trajanje pojedinog seminara, predavanja ili radionice može biti prilagođeno prema unaprijed izvršenom dogovoru zavisno o zainteresiranosti i potrebama poznavanja određene teme. Seminari ne mogu biti organizirani u trajanju manjem od 4 sata.

Održavanje određenog online seminara i radionica može se rasporediti u više dana s minimalnim trajanjem po danu od dva i pol sata.

Održavanje može biti  u vremenu od 10 do 21 sat svih sedam dana u tjednu.

Predavači su ovisno o izabranoj temi i dostupnosti.

GDPR - AKTUALNE 

Usklađivanje poslovanja s GDPR

 • osnovno o GDPR
 • što usklađivanje poslovanja podrazumijeva
 • daje odgovore na pitanja koje mjere zaštite podataka je preporuka urediti s obzirom na konkretno poslovanje i kako implementirane mjere održavati aktualnima  uključuje politike, interne procedura i drugo
 • procjena učinka na zaštitu podatka
 • evidencija aktivnosti obrade, ustrojavanje i vođenje zbirki 
 • izvršitelji obrade i uređenje odnosa s njima
 • ispitanici, komunikacija i odgovori na postavljene zahtjeve

Službenik za zaštitu poslovanja

 • osnovno o DPO i GDPR
 • temeljene zadaće i postupanja i moguće dodatno dogovorene zadaće
 • temeljne zadaće i postupanja pri harmonizaciji poslovanja s GDPR 
 • postupanje s evidencijma obrade, drugim evidencijama, izvršiteljima, pri procijeni učinka na zaštitu podataka
 • komunikacija s ispitanicima i odgovaranje na upite i zahtjeve
 • videonadzor
 • edukacija zaposlenika i komunikacija
 • postupanje u slučaju incidenta
 • odgovornost službenika i mogućnosti za otkazivanje angažmana

Osnove za obradu i uređenje odnosa s izvršiteljima

 • osnovno o GDPR
 • privola - detaljno o privoli, uvjetima valjane privole, potrebnim evidencijama, primjeri
 • izvršavanje ugovora - što sve može podrazumijevati valjanu obradu temeljem te osnove, uvijeti
 • legitimni interes - detaljno o legitimnom interesu i utvrđivanju istog
 • ispunjenje pravnih obveza
 • zaštita ključnih interesa - osnovno
 • izvršenje službene ovlasti ili javni interes - osnovno 
 • izvršitelji i podizvršitelji, definiranje i prepoznavanje
 • uređenje odnosa s izvršiteljima
 • vođenje evidencije obrade za druge voditelje obrade
 • kontrola izvršitelja
 • postupanje u slučaju incidenta