Zaštita podataka, GDPR i informacijska sigurnost

SEMINARI, PREDAVANJA I RADIONICE


Seminari, predavanja i radionice mogu biti odabrane iz unaprijed pripremljenog izbora i prema dogovoru na teme iz područja zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti.

Dostupne su inHouse i onLine.

Trajanje pojedinog seminara, predavanja ili radionice može biti prilagođeno prema unaprijed izvršenom dogovoru zavisno o zainteresiranosti i potrebama poznavanja određene teme. Seminari ne mogu biti organizirani u trajanju manjem od 4 sata.

Održavanje određenog online seminara i radionica može se rasporediti u više dana s minimalnim trajanjem po danu od dva i pol sata.

Održavanje može biti  u vremenu od 10 do 21 sat svih sedam dana u tjednu.

Predavači su ovisno o izabranoj temi i dostupnosti.GDPR - AKTUALNE

Usklađivanje poslovanja s GDPR

 • osnovno o GDPR
 • što usklađivanje poslovanja podrazumijeva
 • daje odgovore na pitanja koje mjere zaštite podataka je preporuka urediti s obzirom na konkretno poslovanje i kako implementirane mjere održavati aktualnima  uključuje politike, interne procedura i drugo
 • procjena učinka na zaštitu podatka
 • evidencija aktivnosti obrade, ustrojavanje i vođenje zbirki 
 • izvršitelji obrade i uređenje odnosa s njima
 • ispitanici, komunikacija i odgovori na postavljene zahtjeve

Službenik za zaštitu podataka, razina I

 • osnovno o DPO i GDPR
 • temeljene zadaće i postupanja i moguće dodatno dogovorene zadaće
 • temeljne zadaće i postupanja pri harmonizaciji poslovanja s GDPR 
 • postupanje s evidencijma obrade, drugim evidencijama, izvršiteljima, pri procijeni učinka na zaštitu podataka
 • komunikacija s ispitanicima i odgovaranje na upite i zahtjeve
 • videonadzor
 • edukacija zaposlenika i komunikacija
 • postupanje u slučaju incidenta
 • odgovornost službenika i mogućnosti za otkazivanje angažmana

Službenik za zaštitu podataka, razina II

 • EU Institucije:
 • EU institucije su uključene u zaštitu osobnih podataka
 • Funkcija svakog tijela
 • Komunikacija sa institucijama i tijelima EU
 • Primjeri rada nacionalne agencije sa tijelima i institucijama EU
 • Zaštita podataka: Pojmovi
 • Osnovni pojmovi
 • Glavni koncepti
 • Najčešće relacije i primjeri iz prakse
 • Zaštita podataka: Principi obrade
 • Razumijevanje 6 temeljnih principa obrade
 • Primjeri iz prakse primjene svih principa
 • Izazovi 
 • Zakonitost obrade:

 • Definicije svih zakonitosti obrade
 • Privola - prednosti i kada ju ne koristiti
 • Zakonitosti obrade na primjerima iz javne uprave
 • Prava ispitanika:
 • Pregled i definicije svih Prava sa primjerima
 • Postupak naknade ispitanicima
 • Pristup podacima
 • Ispravljanje podataka
 • Brisanje i pravo na zaborav
 • Ograničenje obrade
 • Automatizirano donošenje odluka, uključujući profiliranje
 • Prijenos podataka
 • Prigovor
 • Obveze pružanja informacija
 • Načelo transparentnosti sukladno Uredbi
 • Obavijesti o privatnosti
 • Sigurnost osobnih podataka
 • Načela informacijske sigurnosti
 • Tehničke i organizacijske mjere
 • Zaštita podataka - zahtjevi i odgovornosti
 • Odgovornosti voditelja i izvršitelja obrade
 • Data protection by design & by default
 • Procjena učinka zaštite podataka
 • Međunarodni prijenosi podataka
 • Sigurne sudske nadležnosti
 • Model ugovaranja
 • Kodeksi ponašanja i potvrde
 • AZOP - ovlasti, obveze i posljedice za kršenje Uredbe
 • Nadzorno tijelo i njihovo ovlaštenje u radu sa subjektima i tijelima u RH
 • Europski odbor za zaštitu podataka
 • Postupak nadzora
 • Kršenja i novčane kazne
 • Naknada ispitanika
 • Nadzorno tijelo - obveze i odgovornosti u radu sa institucijama i tijelima EU
 • Nadzorno tijelo - suradnja i aktivnosti sa drugim nacionalnim agencijama

Obrada osobnih podataka i uređenje odnosa s izvršiteljima

 • osnovno o GDPR
 • privola - detaljno o privoli, uvjetima valjane privole, potrebnim evidencijama, primjeri
 • izvršavanje ugovora - što sve može podrazumijevati valjanu obradu temeljem te osnove, uvijeti
 • legitimni interes - detaljno o legitimnom interesu i utvrđivanju istog
 • ispunjenje pravnih obveza
 • zaštita ključnih interesa - osnovno
 • izvršenje službene ovlasti ili javni interes - osnovno 
 • izvršitelji i podizvršitelji, definiranje i prepoznavanje
 • uređenje odnosa s izvršiteljima
 • vođenje evidencije obrade za druge voditelje obrade
 • kontrola izvršitelja
 • postupanje u slučaju incidenta