Učlani se u HR DPO KLUBHR DPO KLUB

 

Hrvatski klub službenika za zaštitu podataka

HR DPO KLUB namijenjen je okupljanju službenika za zaštitu podataka u Hrvatskoj kako bi se pružila potpora i pomoć u radu, omogućila međusobna razmjena iskustva te utjecalo na podizanje svijesti o važnosti i funkciji službenika te aktivno radilo na unaprjeđenju položaja i zaštiti temeljnih interesa.

Osnivač HR DPO KLUBA  je Hrvatski centar za zaštitu osobnih podataka Feralis skr. Centar Feralis.Centar Feralis je osnovan u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i nacionalnim zakonodavstvom pod reg.brojem: 8004472 sa sjedištem u Rijeci dana 03.03.2018. godine.

Ovlaštene osobe za zastupanje:

Marko Krečak, predsjednik
Ines Krečak, izvršni direktor Anto Mioč, odvjetnik

Sjedište:
Hrvatski centar za zaštitu osobnih podataka skr. Centar Feralis
Jože Gabrovšeka 8, Rijeka 51000 Hrvatska
Kontakt
E-mail: dpo@feralis.hr Mob.: +385 91 7881535   +385 99 5639746

Voditelj HR DPO Kluba
Ines Krečak

Onda kada se smatra da se osobni podaci ne obrađuju u skladu s Općom uredbom (GDPR) i da je došlo je do povrede osobnih podataka, može se temeljem pisane punomoći  ovlastiti CENTAR FERALIS da podnese pritužbu  pri Agenciji za zaštitu podatka (AZOP).

Valjana osnova proizlazi iz članka 80. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i zaprimljenog pisanog mišljenja i upute Agencije za zaštitu podataka od dana 31. prosinca 2019. godine.

HR DPO KLUB u organizaciji Hrvatskog centra za zaštitu osobnih podataka Feralis okuplja službenike za zaštitu podataka iz različitih područja, od državnih institucija i javnih poduzeća do korporacija i malog poduzetništva te profesionalce u području zaštite osobnih podataka.

Klub u svojoj osnovi grade njegovi članovi međusobnim dijeljenjem iskustva, stavova i znanja. Članovima stoji na raspolaganju specijaliziran program usavršavanja, redovne edukacije, savjetovanje i pomoć u radu kao i posebne članske pogodnosti. Pogodnosti se ostvaruju ovisno o članstvu koje može biti Regular ili Professional članstvo. S obzirom na situaciju izazvanu s COVID-19 virusom, trenutno je u ponudi jedinstveni paket članstva.

Cilj HR DPO KLUBa je stvoriti koristan resurs svim članovima u obavljanju poslova službenika za zaštitu podataka, pružiti stvarnu potporu u radu te podizati opću svijest o važnosti zaštite podataka i DPO funkcije u svakodnevnom životu i radu.

   

  Članstvo je namjenjeno službenicima za zaštitu podataka (DPO) i svim profesionalcima u području zaštite osobnih podataka.

  Članom može postati i svaki poslovni subjekt (dioničko društvo, trgovačko društvo, obrt, udruga, opg). 


   

  Pogodnosti članstva razlikuju se s obzirom na status učlanjivanja a koji može biti REGULAR ili PROFESSIONAL.

  S obzirom na epidemiološku situaciju izazvanu s COVID-19 virusom određene pogodnosti članstva su privremeno ograničene (edukacije, seminari, radionice, grupna savjetovanja). Zbog navedenog do kraja tekuće godine je moguće ostvariti jedinstvene pogodnosti članstva.

  Pogodnosti članstva:

  • Besplatno DPO individualno savjetovanje 30 min tel./online ili jedna tekstualna kartica, prema zahtjevu, mjesečno

  • Besplatno CISO individualno savjetovanje 30 min tel./online ili jedna tekstualna kartica, prema zahtjevu, mjesečno

  • Besplatno savjetovanje u svezi s radom vezano za aktualna pitanja i obradom osobnih podataka u kontekstu epidemioloških mjera i preporuka, dostava smjernica i uputa, mjesečno

  • Besplatno savjetovanj s DPO radom - dostava uputa i smjernica, mjesečno

  • Informativni newsletter s novostima i aktualnostima iz područja zaštite podataka, mjesečno

  • Provjera s prijedlogom korekcije jedne od organizacijskih mjera zaštite - popust 30%

  • Provjera ranjivosti web stranice, popust 20%

  • Priprema za sva ISO certificiranja putem našeg web shopa - popust 20%

  • DPO ostale usluge iz našeg web shopa, popust 15%

  • CISO ostale usluge iz našeg web shopa, popust 15% 

  Ispunjenjen prijavnice OVDJE ili dostavom zahjeva za učlanjenje u HR DPO Klub na e-mail adresu dpo@feralis.hr

  • Članstvo se ostvaruje dostavom ispunjene Pristupnice  i odobrenjem članstva od strane Upravnog vijeća kluba nakon čijeg odobrenja se dodijeljuje članski ID broj. Upravno vijeće može odbiti članstvo onda kada smatra da član može nepovoljno utjecati na rad kluba ili druge članove. Članovi HR DPO Kluba nisu članovi udruženja Centra Feralis.

  • Svaki član kluba ostvaruje pogodnosti sukladno izabranom paketu članstva. Pogodnosti članstva može koristiti samo osoba na koju glasi članstvo ili koju je organizacija navela pri učlanjenju kao kontakt osobu. 

  • Regular članstvo je neograničenog trajanja. Regular član može promijeniti status u Professional članstvo. Promjena statusa i odjava se primjenjuje s prvim danom narednog mjeseca po dostavi pisane obavijesti na dpo@feralis.hr 

  • Professional članstvo se ostvaruje s prvim danom narednog mjeseca s dostavom važeće Prijavnice na dpo@feralis.hr. Prijavnica za Professional člana je dostupna na zahtjev (navesti u napomeni) OVDJE. Status članstva se može mijenjati. Svaka promjena se primjenjuje s prvim danom slijedećeg mjeseca. 
  • Besplatne mjesečne funkcije ili popusti ne mogu se kumulirati i/ili prenositi.
    
  • Individualno besplatno savjetovanje potrebno je zakazati min 1 radni dan ranije. Obračunska mjerna jedinica je 15 minuta po pozivu.

   

  Ime i prezime, puni naziv organizacije, sjedište organizacije, mjesto rada, e-mail, telefon i datum imenovanja prikupljaju se kako bi se poduzele radnje prije pružanja usluge i kako bi se pružile usluge za vrijeme trajanja članstva.

  Prestankom članstva svi osobni podaci za koje ne postoji zakonska obveza čuvanja izlučuju se iz sustava pohrane u roku 30 dana.

  Ostale informacije o obradi osobnih podataka možete pročitati u Politici privatnosti kojoj možete pristupiti u svakom trenutku na donjoj, lijevoj strani ekrana. U slučaju da i dalje imate određena pitanja u vezi obrade, možete nas  kontaktirati na dpo@feralis.hr.