Učlani se u HR DPO KLUB

 


Hrvatski klub službenika za zaštitu podataka Feralis skr. HR DPO KLUB FERALIS u organizaciji  je Hrvatskog centra za zaštitu osobnih podataka Feralis skr. Centar Feralis i član je Europske federacije službenika za zaštitu podataka (European Federation of Data Protection Officers - EFDPO)

HR DPO KLUB FERALIS namijenjen je okupljanju službenika za zaštitu podataka u Hrvatskoj kako bi se pružila potpora i pomoć u radu, omogućila međusobna razmjena iskustva te utjecalo na podizanje svijesti o važnosti i funkciji službenika te aktivno radilo na unaprjeđenju položaja i zaštiti temeljnih interesa službenika za zaštitu podataka. Uplatom članarine stječe se članstvo u Europskoj federaciji službenika za zaštitu podataka što omogućava sudjelovanje na stručnim međunarodnim sastancima i drugim događanjima službenika za zaštitu podataka iz EU i svijeta (Brazil) članova EFDPO i sudjelovanje u radnim grupama te na #OpenTalks i konferencijama u EFDPO organizaciji. 

Klub u svojoj osnovi grade njegovi članovi međusobnim dijeljenjem iskustva, stavova i znanja. 

Članovima stoji na raspolaganju specijaliziran program usavršavanja, redovne edukacije, savjetovanje i pomoć u radu kao i posebne članske pogodnosti koje možete vidjeti niže.


Upoznajte nas bolje: OVDJE

VODITELJICA HR DPO KLUB FERALIS
Ines Krečak

Voditeljica radnih timova
Mia Ivančić

Kontakt: dpo@feralis.hr

Naš cilj  je stvoriti koristan resurs svim članovima u obavljanju poslova službenika za zaštitu podataka, pružiti stvarnu potporu u radu te podizati opću svijest o važnosti zaštite podataka i DPO funkcije u svakodnevnom životu i radu.

Hrvatski centar za zaštitu osobnih podataka Feralis skr. Centar Feralis djeluje od 03.03.2018. godine pod reg.brojem: 8004472.

Prva je ovlaštena organizacija u Hrvatskoj za podnošenje pritužbi nadzornom tijelu (AZOP) u ime ispitanika sukladno članku 80. Opće uredbe. Partner je u programu cjeloživotnog obrazovanja službenika za zaštitu podataka na Veleučilištu u Rijeci te Hrvatski predstavnik  u Europskoj federaciji službenika za zaštitu podataka (EFDPO) gdje je član tri značajna odbora:

 • zaštita osobnih podataka u zdravstvenom sektoru,
 • zaštita osobnih podataka i AI te
 • odbor Članak 39. Opće uredbe - sprječavanje restrikcija nacionalnih zakonodavstva u pitanju pravnog savjetovanja službenika za zaštitu podatka u svezi zaštite osobnih podataka.
Centar Feralis sudjelovao je u uređenju mjera zaštite osobnih podataka na redizajniranom sustavu E-Građani te u prvom AI projektu Hrvatske Vlade i privatnog sektora za borbu protiv COVID-19 virusa Andrija Digitalni Asistent kao i u drugim značajnim projektima. Organizator je godišnje edukacije službenika za zaštitu podataka u obliku gala konferencije #DPOconference.  

Više o nama: ovdje

Sjedište:
Hrvatski centar za zaštitu osobnih podataka Feralis skr. Centar Feralis
Jože Gabrovšeka 8, Rijeka 51000 Hrvatska

Uprava
Ines Krečak, predsjednica
Marko Krečak, izvršni direktor
Mirjana Bolkovac, likvidator
Mia Ivančić, član
Anto Mioč, odvjetnik

VODITELJICA HR DPO KLUB FERALIS
Ines Krečak

Voditeljica radnih timova
Mia Ivančić

Kontakt: dpo@feralis.hr

  Članom može postati svaka fizička i pravna osoba.

  FIZIČKA OSOBA
  U slučaju članstva fizičke osobe sve pogodnosti vežu se za osobu člana i ne mogu se prenositi.

  PRAVNA OSOBA
  U slučaju članstva pravne osobe sve pogodnosti vežu se za organizaciju a koje ostvaruje član te organizacije koja je kao glavna kontakt osoba  navedena u prijavi za članstvo. Kontakt osoba može se mijenjati za cijelo vrijeme članstva. 

  Članom može postati, primjerice: trgovačko društvo, obrt, udruga, jedinica lokalne samouprave ili druga organizacija.

  Više informacija: dpo@feralis.hr 


  POGODNOSTI ČLANSTVA


  Centar Feralis omogućuje dvije vrste članstva: Redovno članstvo i EFDPO članstvo. EFDPO članstvo osim pogodnosti redovnog članstva dodatno omogućuje sudjelovanje u aktivnostima Europske federacije za zaštitu podataka.


  1. REDOVNO ČLANSTVO

  Redovno članstvo za sve je subjekte besplatno i ostvaruje se ispunjenjem prijavnice.


  POGODNOSTI REDOVNOG ČLANSTVA:


  2. EFDPO ČLANSTVO

  EFDPO članstvo ostvaruje se ispunjenjem prijavnice i uplatom članarine u visini 10 EUR mjesečno za godinu dana.

  Time se stječe članstvo u Europskoj federaciji službenika za zaštitu podataka (EFDPO) što osim pogodnosti redovnog (besplatnog) članstva omogućuje sudjelovanje na stručnim međunarodnim sastancima i drugim događanjima službenika za zaštitu podataka iz EU i svijeta (Brazil) članova EFDPO i sudjelovanje u radnim grupama te na #OpenTalks i konferencijama u EFDPO organizaciji. 

  Budite na izvoru informacija i utječite na razvoj zaštite osobnih podataka!


  UZ PODRŠKU HR DPO KLUBA FUNKCIJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA OBAVLJAJTE SA ZADOVOLJSTVOM I LAKOĆOM

   REDOVNO ČLANSTVO
   Članstvo u HR DPO Klubu je besplatno i ostvaruje se ispunjenjem  prijavnice koja se nalazi  OVDJE 

   EFDPO ČLANSTVO
   Za dodatno ostvarivanje članstva u Europskoj federaciji službenika za zaštitu podataka (EFDPO) i pristup radnim skupinama i događanjima u njihovoj organizaciji potrebno je uz ispunjenje prijavnice izvršiti i uplatu članarine u visini 10 EUR mjesečno za godinu dana. Na zahtjev uplata članarine može se vršiti i tromjesečno.

   Podaci za uplatu:
   Primatelj: Feralis Centar
   Svrha: HR DPO KLUB
   IBAN: HR1224020061100940597

   • Članstvo se ostvaruje dostavom ispunjene Pristupnice  i odobrenjem članstva od strane Upravnog vijeća kluba nakon čijeg odobrenja se dodijeljuje članski ID broj. Upravno vijeće može odbiti članstvo onda kada smatra da član može nepovoljno utjecati na rad kluba ili druge članove;

   • Članovi HR DPO Kluba nisu članovi udruženja Centra Feralis;

   • Pogodnosti članstva može koristiti samo osoba na koju glasi članstvo ili koju  organizacija navede pri učlanjenju kao kontakt osobu. Kontakt osoba može se mijenjati do tri puta godišnje;

   • Članstvo traje 12 mjeseci i automatski se obnavlja po isteku osim ako se ne zatraži istupanje iz članstva;

   • Pogodnosti se ne mogu prenositi na drugu osobu;

   • Neostvarene pogodnosti ne mogu se prenositi u narednu godinu;
     

   Ime i prezime, puni naziv organizacije, sjedište organizacije, mjesto rada, e-mail, telefon i datum imenovanja prikupljaju se kako bi se poduzele radnje prije pružanja usluge i kako bi se pružile usluge za vrijeme trajanja članstva.

   Prestankom članstva svi osobni podaci za koje ne postoji zakonska obveza čuvanja izlučuju se iz sustava pohrane u roku 30 dana.

   Ostale informacije o obradi osobnih podataka možete pročitati u Politici privatnosti kojoj možete pristupiti u svakom trenutku na donjoj, lijevoj strani ekrana. U slučaju da i dalje imate određena pitanja u vezi obrade, možete nas  kontaktirati na dpo@feralis.hr.