DPO: Službenik za zaštitu podataka- razina I

Proizvođač: Feralis Privacy Center


0,00 kn


Pošalji upit

Službenik za zaštitu podataka, razina I je važna za sve koji preuzimaju ulogu službenika za zaštitu podataka. Njihove odgovornosti su znatno šire od razumijevanja GDPR-a, a obuhvaća razumijevanje uloge DPO-a i njenog odnosa s ostatkom organizacije, kao i komunikaciju sa ispitanicima i Nadzornim tijelom.

Detalji o edukaciji su dostupni na lokaciji.

Edukacija je dostupna inhouse i online.

Program edukacije može biti raspoređen u više dana, u vremenu od 10 do 21h s minimalnim trajanjem od 2.5h

Edukacije je potrebno zatražiti minimalno 8 dana ranije radi dostupnosti predavača

Centar Feralis za svakog polaznika osigurava edukativni materijal i potvrdu o pohađanju edukacije.

Napomena:

Dodatna pogodnost uključena u edukaciju Službenik za zaštitu podataka - razina I:


  • -20% popust na edukacije i radionice iz Feralis ponude edukacije